Změny v účetních a daňových zákonech 2019

Seminář bude zaměřen na změny v účetní a daňové legislativě, ke kterým došlo v roce 2018 a na aktuální změny pro rok 2019.

daňová a ekonomická poradkyně

závislá

PROGRAM:

* Přehled všech změn v účetnictví a daních pro fyzické osoby a právnické osoby v roce 2018

o Vyhláška 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví od 1. 1. 2018 – změny v rozvaze – výzkum a vývoj, časové rozlišení, výsledky hospodaření minulých let

o Přehled změn pro FO a PO v zákoně o daních z příjmů

* Závislá činnost

* Podnikání

* Daňově uznatelné náklady

* Nájemní vztahy

* Novely daňových zákonů od 1. 1. 2019 podle aktuální legislativy ke dni konání semináře

o DPH

* Implementace směrnice EU v oblasti zacházení s poukazy a místa plnění u digitálních služeb

* Okruh osob v režimu jednoho správního místa

* Přesuny položek z 15 % do 10 % sazby

o Daně z příjmů

* Změny u OSVČ

* Omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

* Přemístění majetku bez změny vlastnictví

o Upozornění na další novely ve vztahu k účetní a daňové praxi

o Metodické pokyny, informace a sdělení GFŘ

o Zajímavé příklady z aktuální judikatury NSS

* Diskuse, dotazy

 

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.