Daňová evidence – uzavření za rok 2018, příprava daňového přiznání FO, novinky 2019

daňová poradkyně, auditorka, dlouholetá velmi zkušená lektorka

PROGRAM:

· Uzavření daňové evidence za rok 2018; podklad pro sestavení přílohy č. 1 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

· Zdanitelné příjmy (řádek č. 101 DAP)

· Daňové výdaje (řádek č. 102 DAP)

· Položky snižující a zvyšující základ daně (řádky č. 105 a 106 DAP)

· Daňové odpisy

· Povinné úpravy základu daně při přechodu z režimu skutečně vynaložených výdajů na paušální výdaje a naopak

· Podle stavu legislativy přehled novinek v daních z příjmů vztahujících se na fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) platných od roku 2019

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminář