Daňová přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob

bývalý ředitel Finančního úřadu Hradec Králové, specialista na daně z příjmů, dlouholetý zkušený a oblíbený lektor

PROGRAM:

Časový prostor, určený pro tuto problematiku umožní probrat jednotlivá ustanovení ZDP z pohledu .

 • příjmů, podléhajících zdanění a příjmů od daně osvobozených
 • podmínek pro uplatňování osvobození jednotlivých příjmů
 • problematiky veřejně prospěšných poplatníků
 • daňových výdajů s vazbou na zdanitelné příjmy a na podnikatelskou činnost
 • postupu u účetních jednotek, v daňové evidenci a u paušálních výdajů
 • nedaňových výdajů
 • hmotného a nehmotného majetku a jeho daňového uplatňování
 • stanovení základu daně a jeho úprav
 • nezdanitelných částek daně, položek odčitatelných od základu daně
 • stanovení daně
 • slevy na dani
 • uplatňování daňového zvýhodnění a daňových bonusů
 • postupu u zaměstnavatelů, při ročním zúčtování a v daňovém přiznání
 • vybraná procesní ustanovení v souvislosti se správou daní
 • schválené a připravované změny zákona pro rok 2019

Kurzovné:

 • 1.570,-Kč bez DPH| 1.900,-Kč vč. DPH
 • 2.975,-Kč bez DPH| 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.463,-Kč bez DPH| 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.