DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 2018

pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi; více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech. 

PROGRAM:

Daň z příjmů právnických osob za rok 2018, změny pro rok 2019

 • Výstup z účetnictví, vazba daňového přiznání na účetní závěrku
 • Přehled změn v účetnictví a dani z příjmů roce 2018
 • Poplatníci DPPO, předmět daně, podmínky pro osvobozen
 • Základ daně, položky snižující základ daně
 • a daňová ztráta
 • Účetní a daňové odpisy, problematika dlouhodobého majetku
 • Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů – vybraná problematika § 24 a 25 (zaměstnanecké benefity, kniha jízd nebo výdajový paušál, obvyklé ceny, bezúročné půjčky a další)
 • Úpravy základu daně – zvýšení, snížení dle § 23
 • Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – nejčastější chyby (výsledek hospodaření z účetnictví, opravné položky, rezervy, odčitatelné položky, slev, daňová ztráta, dodatečné daňové přiznání). Práce s formulářem.
 • Termíny a způsob podání přiznání

Stručné informace o účetních a daňových změnách od 1. 1. 2019 dle aktuální legislativy – vazba na účetnictví

Diskuse, dotazy

 

Kurzovné:

 • 1.405,-Kč bez DPH| 1.700,-Kč vč. DPH
 • 2.645,-Kč bez DPH| 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.926,-Kč bez DPH| 4.750,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.