DPH 2017: nejčastější chyby a omyly na praktických příkladech, jak minimalizovat rizika

spoluautor zákona o DPH, dlouholetý lektor

 

 • Aktuální informace k dani z přidané hodnoty
 • Minimalizace rizik neuznání nároku na odpočet daně a ručení
 • Nejčastější chyby a omyly
 • Vše na praktických příkladech

 

 

PROGRAM:

Změny zákona o DPH, novelou účinnou od 1. července 2017, Výklad aktuálních Informací vydaných GFŘ k těmto změnám

 • Nákup nového dopravního prostředku, nové vymezení, nejčastější chyba.
 • Nové vymezení obchodního majetku dle uplatněného nároku na odpočet daně.
 • Podnikání ve sdružení v roce 2017 a 2018.
 • Příklady stanovení místa plnění u služby vztahující se k nemovité věci – vazba na nařízení Rady.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – nový § 20a – úplaty, u kterých ke dni přijetí není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě (poukazy).
 • Zrušení opakovaného plnění- zdanitelné plnění na dlouhodobé bázi.
 • Oprava základu daně a výše daně, oprava odpočtu daně – reklamace, jak uvádět v kontrolním hlášení.
 • Vývoz zboží, uskutečnění vývozu, dokládání vývozu zboží, vývoz zboží do 1 000 EUR nebo 1 000 kg.
 • Nové řešení nedoložené ztráty obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, majetek ve spotřebě, ztráty vlastních výrobků, ztráty dlouhodobého majetku, manka, škody.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – celkový přehled, specifika, povinnost přiznat daň, daňové doklady, nárok na odpočet daně, vazba na kontrolní hlášení, výklad nové informace.

MINIMALIZACE RIZIK

 • Jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně správcem daně.
 • Vznik ručitelského závazku a jak minimalizovat riziko ručení, zvláštní způsob zajištění daně.
 • Nespolehlivý plátce, platby na nenahlášený účet nebo na účet mimo tuzemsko.
 • Nový institut „nespolehlivá osoba“.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K EET

 • Fáze EET od 1. března 2018 – metodický pokyn. Získání certifikátu, povinné náležitosti uváděné na účtence, na koho se EET nevztahuje.

DISKUZE

 • zodpovídání dotazů, informace o připravovaných změnách

 

 

Kurzovné:

 • 1.322,-Kč bez DPH | 1.600,-Kč vč. DPH
 • 2.479,-Kč bez DPH | 3.000,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.719,-Kč bez DPH | 4.500,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break