DPH v praxi 2018, výkladová stanoviska, chyby a omyly, příklady

Seminář je zaměřen na praktické uplatňování zákona o DPH v aktuálním znění. Na příkladech bude uvedeno, jak postupovat v problematických případech. Budou zmíněny nejčastější chyby plátců DPH a problémy, které zákon o DPH přináší. Pozornost bude věnována aktuálním stanoviskům GFŘ. V rámci semináře budou rovněž odpovídány dotazy.

odborný rada, Oddělení nepřímých daní Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, dlouholetý zkušený lektor

PROGRAM:

Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Nejnovější platné novely zákona o DPH a předpokládaný legislativní vývoj
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
 • Jak určit místo plnění (místo plnění u dodání zboží, základní pravidlo u služeb, služby vztahující se k nemovité věci a další služby)
 • Nové zdaňování záloh (§ 20a ZDPH)
 • Pravidla pro vystavování daňových dokladů
 • Přehled platných sazeb daně a závazné zatřídění sazby daně, plánované změny sazeb daně
 • Plnění osvobozená od daně (dodání nemovitých věcí, novinky z roku 2017)
 • Jak se obchoduje v rámci EU (prokazování dodání zboží do EU)
 • Prokazování vývozu zboží, dovoz zboží
 • Nový výklad u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz (po 1. 3. 2018)
 • Změny ve vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – jak postupovat u nově vzniklých společností a u všech společností po 1. 1. 2019
 • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně a jak správně uplatňovat nárok na odpočet daně v částečné výši
 • Novinky v úpravě a vyrovnání odpočtu daně (zničení, ztráta, odcizení majetku)
 • Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí a vracení daně osobám se zdravotním postižením 
 • Jak si poradit s přenesenou daňovou povinností a novinky tohoto režimu 
 • Kdo se může stát nespolehlivým plátcem a nespolehlivou osobou
 • Kdy plátce daně ručí za daň neodvedenou poskytovatelem plnění, jaká přijmout opatření na vyhnutí se ručení
 • Co přináší kontrolní hlášení
 • Sankce v souvislosti s podáváním kontrolního hlášení a jak žádat o jejich prominutí 
 • Rámcový přehled změn plánovaných na rok 2019
 • Další aktuality u DPH

Kurzovné:

 • 1.405,-Kč bez DPH| 1.700,-Kč vč. DPH
 • 2.645,-Kč bez DPH| 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.926,-Kč bez DPH| 4.750,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.