DPH při obchodování v rámci EU a s třetími zeměmi aktuálně

Specialista na problematiku DPH a obchod mezi státy EU a třetími zeměmi. , dlouholetý lektor

autor publikací: DPH v příkladech, Grada Publishing; DPH při dovozu a vývozu, Grada Publishing; DPH a Intrastat, Grada Publishing

account

 • Určeno všem, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi.
 • Aktuální legislativa, doplněnou o praktické poznatky z praxe.
 • Doporučení posluchačům, jak řešit jejich konkrétní problémy v oblasti DPH.
 • Doporučujeme: 10.10.2017 – praktické příklady s JUDr. Galočíkem

 

PROGRAM:

 • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)
 • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.
 • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.
 • Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
 • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.
 • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku, nový § 24.
 • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daní
 • Souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání
 • Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)
 • Zrušení svobodných skladů
 • Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech
 • Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem
 • Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.
 • Nová definice motorového pozemního vozidla
 • Rozšíření služeb vztahujících se k nemovitosti

DISKUZE

 • zodpovídání dotazů, informace o připravovaných změnách

Kurzovné zahrnuje:

 • Školicí materiály
 • Občerstvení