DPH – příklady dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Specialista na problematiku DPH a obchod mezi státy EU a třetími zeměmi, dlouholetý lektor

autor publikací: DPH v příkladech, Grada Publishing; DPH při dovozu a vývozu, Grada Publishing; DPH a Intrastat, Grada Publishing

account

 • Určeno pro: účetní, daňové poradce, odborné pracovníky, kteří řeší výpočty DPH v rámci EU.
 • Na semináři budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na legislativní změny.
 • Po základním výkladu k problematice (25.9.2017) proběhne praktické procvičení znalostí na zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH.
 • Příklady budou řešeny kolektivní formou. Příklady jsou vždy zařazeny nově, reagují na aktuální dění v legislativě a poznatky z praxe.
 • Doporučujeme: 25.9.2017 – výklad problematiky s JUDr. Galočíkem

 

PROGRAM:

 • nový význam osoby „neusazené v tuzemsku“ podle § 4, její význam z ohledem na daňovou povinnost
 • nový význam „identifikované osoby“ v § 6g – 6i, registrační povinnosti podle § 6 – 6i
 • stanovení místa plnění u poskytovaných služeb (§ 9, 10 – 10k)
 • nový obsah pojmu „dopravního prostředku“, právní úprava přepravy zboží, právní úprava u služby na věci movité
 • úprava vrácení daně tuzemským osobám v jiných členských státech úprava vrácení daně osobám z jiných členských států v tuzemsku § 82a, 82b
 • dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží, úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5, dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava § 23, 38, 66, den uskutečnění plnění při vývozu
 • daňová povinnost při poskytnutí služby a při pořízení zboží z jiného členského státu, úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb § 102
 • problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti

POZNÁMKA

Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění cca 15 min. a 5-10 minut na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení. Zpracování příkladů probíhá kolektivním způsobem.

Kurzovné zahrnuje:

 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

Kurzovné:

 • 1.322,-Kč bez DPH | 1.600,-Kč vč. DPH
 • 2.512,-Kč bez DPH | 3.040,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.768,-Kč bez DPH | 4.799,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 5.024,-Kč bez DPH | 6.399,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu