Důchodové pojištění a vyplnění ELDP pro rok 2019

Aktuální problematika důchodového pojištění, výpočty důchodů od 1.1.2019, povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a při vedení evidenčních listů důchodového pojištění v roce 2019

metodičky ČSSZ Hradec Králové

závislá

PROGRAM:

 • Změny zákona o důchodovém pojištění v roce 2018 a 2019
 • Podmínky nároku na důchod od 1. 1. 2019, valorizace důchodů, výpočet důchodu v roce 2019
 • změny v hodnocení náhradních dob pojištění od 1. 1. 2019
 • Podmínky nároku na invalidní důchody v mimořádných případech
 • Předčasné starobní důchody, výpočet krácení
 • Dotazy a diskuze
 1. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
 • vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění
 • uschovávání záznamů
 • potvrzení k žádosti o důchod podle ust. § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.
 • potvrzení dle ust. § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb.
 • plnění ohlašovací povinnosti
 1. Vedení a předkládání evidenčních listů
 • zásady pro vedení a vyplňování evidenčních listů, opravy evidenčních listů
 • termíny a možné způsoby odesílání evidenčních listů
 • vyplňování evidenčních listů ve specifických případech (zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce, omluvné důvody – mj. také otcovská a dlouhodobé ošetřovné, dosažení důchodového věku, krytí vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, mateřská a rodičovská dovolená, vazba a výkon trestu, vojáci v záloze, pracující poživatelé důchodu, neplatné skončení pracovněprávního vztahu a nově také rozpočítávání příjmu, který byl předmětem návrhu na zaplacení)
 1. Provádění kontrolní činnosti u zaměstnavatelů

Dotazy a diskuze

Kurzovné:

 • 1.405,-Kč bez DPH| 1.700,-Kč vč. DPH
 • 2.645,-Kč bez DPH| 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.926,-Kč bez DPH| 4.750,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminář