FAKTURACE OD A – Z v praxi roku 2019

Seminář je určen pro fakturanty, účetní, obchodníky, vedoucí pracovníky. Při vystavování faktur odběratelům nebo při účtování faktur od dodavatelů je třeba respektovat požadavky zákonných norem. Jedná se v prvé řadě o zákony daňové, ale též ustanovení o obchodních listinách, o povinnostech živnostníků a obchodníků ve vztahu k ochraně spotřebitele a další. Aby obě strany – dodavatel a odběratel postupovali správně a ve shodě, musí pravidla znát nejen účetní, ale i ostatní pracovníci již při vzniku závazkového vztahu.

účetní a daňová poradkyně, dlouholetá zkušená lektorka

Líbal

PROGRAM:

Zaměstnanci, jednatelé, společníci i podnikatelé na všech úrovních po absolvování semináře získají přehled o povinnostech a právech od okamžiku uzavření závazkového vztahu až po prokazování v případě daňových a jiných kontrol. Je nezbytné, aby náležitosti dokladů byly v souladu se zákony a aby obsah odpovídal skutečnosti. Často odběratel nese odpovědnost za dodavatele. Stanovením pravidel ve vnitřních předpisech o oběhu účetních dokladů mohou odpovědné osoby zajistit správný postup.

Obsah:

Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti,- oběh a schvalování

• Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky

• Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový

• Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH

• Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS

• Novinky v účetnictví, dani z příjmů a DPH ke dni konání semináře

• Faktury v kontrolním hlášení, vazba na přiznání k DPH, problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod.

• Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)

• Forma listinná, elektronizace faktur

• Fakturace nájemného

• Přefakturace

• Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty

• Úroky z prodlení

• Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace – účtování

• Náležitosti faktur – podle zákona o účetnictví – podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení – faktury v daňové evidenci – obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti – faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury

• Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ

• Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace

• Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o ochraně osobních údajů – GDPR a další.

Dotazy, diskuse.

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminář