Kompletní pohled na neziskové organizace – účetnictví, daně, DPH, EET, novinky pro rok 2019 

Seminář je určen pro nestátní neziskové organizace, které účtují podle vyhlášky 504   nebo vedou jednoduché účetnictví podle vyhlášky 507.

je certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných účetních, v roce 2015 byla zvolena do Hlavního (dnes Výkonného) výboru Svazu účetních. V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka v Praze, v současné době žije na Vysočině, vlastní  účetní firmu a věnuje se lektorské  činnosti  v oblasti daní a účetnictví.

PROGRAM:

 • Definice veřejně prospěšného poplatníka – činnost hlavní a vedlejší
 • Zákon o účetnictví
    • znovuzavedení jednoduchého účetnictví, limity 
    • kategorizace účetních jednotek
    • vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu
    • nově koncipované přílohy podle kategorizace ÚJ
    • povinné výkazy dle JÚ
    • účtování darů u NNO
    • přechod na PÚ a obráceně
    • zveřejňování účetní závěrky
    • vyhláška 504 a 507
    • ČSÚ pro neziskové organizace
 • Zákon o dni z příjmu pro NNO (včetně připravované novely zákona od 1.1.2019) 
 • veřejně prospěšný poplatník a daň z příjmů právnických osob
 • co je předmětem daně u NNO, zdanění přijatých darů
 • jak uplatnit osvobození od daně
 • využití daňové úspory při snížení základu daně
 • změny u problematiky majetku od 1.7.2017
 • Zákon o evidenci tržeb  a neziskové organizace 
 • evidovaná tržba,  kluby ,  vedlejší podnikatelská činnost,  osvobození od EET 
 • novela EET na základě  rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 15.12.2017 účinná od 1.1.2019
 • Zákon o DPH u neziskových organizací
 • ekonomická činnost u NNO, základní pojmy  – identifikovaná osoba, plátce
 • daňové doklady
 • daňové přiznání a kontrolní hlášení

Podrobnější výklad problematiky DPH včetně připravované novely zákona o DPH bude dle zájmu účastníků 

 

Kurzovné:

 • 1.570,-Kč bez DPH| 1.900,-Kč vč. DPH
 • 2.975,-Kč bez DPH| 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.463,-Kč bez DPH| 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.