Vnitřní komunikace ve firmě a jak ji posílit

10 let pracovala na pozicích Manažer oddělení péče o zákazníka, Koordinátor projektů ve společnosti Eurotel Praha, kde získala praktické zkušenosti ze zákaznického servisu a péče o zákazníka. V roce 1994 získala ocenění prezidenta US West za práci v oblasti Customer Care. Působí jako samostatná lektorka a konzultantka v oblasti zákaznického servisu a vede tréninky zaměřené na tyto oblasti: péče o zákazníka, práce v Call centrech (Telemarketing, Servis, Help desk, Vymáhání pohledávek), kurzy pro operátory a supervizory, asistentky a recepční.

Kurz je učen pro personalisty a jiné vedoucí pracovníky, kteří jsou v každodenním kontaktu se zaměstnanci společnosti a řeší jejich požadavky. Program je zaměřen na profesionální jednání a nekonfliktní způsob komunikace s ohledem na náplň práce pracovníků personálního oddělení.

CÍLE:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Posílit povědomí účastníků o významu interního zákazníka a postavení pracovníků  v oddělení HR
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb interfiremnímu zákazníkovi a tím i jeho spokojenost
 • Zlepšit své komunikační dovednosti
 • Naučit se řešit některé nestandardní situace bez emocí a se zachováním profesionálního přístupu, který vede k uspokojení potřeb a očekávání interních klientů
 • Naučit se pozitivně působit na svého komunikačního partnera a tím předcházet případným konfliktům.
 • Získat znalosti a dovednosti při vedení přijímacího pohovoru, najít potřebné vstupy a výstupy přijímacího pohovoru

 

PROGRAM:

PODSTATA PRÁCE V ODDĚLENÍ  HR

 • Kdo je interní zákazník
 • Jeho potřeby a očekávání
 • Firemní kultura – profesionální přístup
 • Komunikační proces

JAK PŮSOBIT V JEDNÁNÍ S INTERNÍM KLIENTEM POZITIVNĚ

 • První dojem
 • Kultura projevu
 • Pozitivní prvky verbální a neverbální komunikace
 • Pozitivní vyjadřování
 • Zásady nekonfliktní komunikace
 • Co do komunikace s klientem nepatří
 • Telefonický kontakt s klientem

JAK ZVLÁDAT NÁMITKY

 • Typy námitek, nejčastější příčiny námitek v oddělení HR
 • Postup pro konstruktivní zvládání námitek
 • Odpovědi na nejčastější námitky kolegů

ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SITUACÍ

 • Jak s námi kolega manipuluje
 • Kontramanipulativní techniky
 • Vhodná strategie jednání při agresivním jednání
 • Emoce v komunikaci s kolegou

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO PRACOVNÍKA HR

 • Zásady a doporučení k vedení přijímacího pohovoru:
 • Kárné řízení
 • Výpověď
 • Další dle potřeb účastníků školení

 

Kurzovné zahrnuje:

 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

 

Kurzovné:

 • 1.500,-Kč bez DPH | 1.815,-Kč vč. DPH
 • 2.850,-Kč bez DPH | 3.630,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.275,-Kč bez DPH | 5.445,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 5.700,-Kč bez DPH | 7.260,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu