Jak nechybovat při rozvrhování pracovní doby – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby z pohledu zaměstnavatele v roce 2019

Seminář je určen zejména pro vedoucí zaměstnance, personalisty, mzdové účetní , právníky a další, kteří ve své praxi řídí a kontrolují práci jiných zaměstnanců.

lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání.

Absolvent Právnické fakulty v Brně, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký praktik s lidským přístupem k právní problematice. Více jak 15 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost se zaměřením na oblasti personálněprávní, vztahy mezi zaměstnavateli a odbory, je specialistou na kolektivní vyjednávání a tvorbu kolektivních smluv a občanské právo. Podílí se na školicích programech pro firmy, státní a veřejnou správu a aktivně se účastní ve vyjednávacích týmech zaměstnavatelů.

Účastníci se seznámí se aktuální úpravou dané problematiky a důrazem na praktické využití získaných informací a to zejména z pohledu jejich praxe. Výklad bude vycházet zejména z praktických příkladů z praxe a legislativy s konkrétními upozorněními na nejčastější chyby zaměstnavatelů při rozvrhování a evidenci pracovní doby.

Ke dni konání semináře budou účastníci informování o připravované novelizaci částí zákoníku práce, která změní povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k rozvrhování pracovní doby a podmínek práce a evidence výkonu práce ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP a DPČ – účinné k 1-7-2019

PROGRAM:

Úvod do problematiky • aktuální stav právní úpravy v roce 2018

Připravovaná novelizace zákoníku práce k 1.7. 2019 z pohledu práce ve směnách a při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku

Základní právní pojmy související s problematikou pracovní doby a jejího rozvržení

Nerovnoměrné rozvržením pracovní doby/vyrovnávací období

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Stanovená týdenní pracovní doba

Kratší pracovní doba

Rozvržení pracovní doby

Pružné rozvržení pracovní doby

Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka v práci

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Práce přesčas

Evidence pracovní doby

Kurzovné:

  • 1.405,-Kč bez DPH| 1.700,-Kč vč. DPH
  • 2.645,-Kč bez DPH| 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 3.926,-Kč bez DPH| 4.750,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.