Novela DPH a Zákoníku práce 2017 – atraktivně v praxi

OBLAST DPH: Cílem školení je vyložit zákon o DPH od samých základů, upozornit na chyby v používání základních pojmů pro účely zákona o DPH, uvést přehled všech osob , které zná zákon o DPH a důležitost jejich identifikace při intrakomunitárních vztazích, stejně jako stanovení místa plnění u služeb a dodání zboží v rámci EU, stanovení předmětu daně, zdanitelných plnění, osvobozených plnění, správnost vystavení daňových dokladů a vše na příkladech z praxe.

OBLAST ZP, MZDY: Program je sestaven pro vedoucí zaměstnance, personalisty, mzdové účetní a statutáry spllečností, kteří se zajímají o tuto problematiku a chtějí mít přehled o novinkách v Zákoníku práce a dalších právních předpisech, které navazují na tuto právní normu.
Na semináři se seznámíte se schválenými zásadními změnami v Zákoníku práce , Zákoně o zaměstnanosti a v Zákoně o pracovně-lékařských službách v roce 2017, v návaznosti na práci personalistů, mzdových účetních a vedoucích zaměstnanců a to nejen formou podrobného výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

ing-jana-ledvinkova-cid272667_292x417Ing. Jana Ledvinková

Specialistka na DPH, daňová poradkyně, autorka řady odborných publikací a článků s tématikou daně z přidané hodnoty:

DPH v příkladech k 1.4.2011, Průvodce novelou zákona o DPH s účinností od 1.1.2012, DPH v příkladech 2012, Daň z přidané hodnoty 2013, DPH v příkladech 2013, Abeceda DPH 2014, Průvodce novelou zákona o DPH ve vazbě na nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014, Daň z přidané hodnoty 2015, Abeceda DPH 2015, DPH v příkladech 2016


zdenek-krizek-lektor-mzdy-personalistika-cid198639_292x284

Zdeněk Křížek

Specialista na mzdovou a personální problematiku

Pan Zdeněk Křížek působil dlouhé roky (do r. 1998) v České správě sociálního zabezpečení v řadě odborných i vedoucích pozic. V roce 1999 se stal osobou samostatně výdělečně činnou – zabývá se vedením personalistiky a mzdového účetnictví pro malé i střední firmy a organizace. Od roku 2002 se věnuje také lektorské a poradenské činnosti ve výše uvedené problematice. Své bohaté zkušenosti úspěšně uplatňuje při vedení seminářů a kurzů pro začínající i pokročilé mzdové účetní a personalisty, kteří oceňují zejména jeho praktické zaměření a využívání příkladů při výkladu.

24


FIRST MINUTE AKCE, Při objednání do 10.2.2017 – sleva 2.000Kč/os.

Základní ceny:

 • 28.900,-Kč/dospělá osoba, školicí se
 • 26.200,-Kč/3. dospělá osoba ve standardním dvoulůžkovém pokoji
 • 24.900,-Kč/dospělá osoba, neškolicí se
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj je Kč 6.700,-/týden. K dispozici jsou max 3 jednolůžkové pokoje.
 • Dítě ve věku 2 – 12,9 let společně ubytované s 2 dospělými osobami ve standardním pokoji Kč 8900,- popř. speciální cena Kč 1500,- ( u této speciální ceny je omezena kapacita!!)
 • Příplatek za rodinný pokoj Kč 4600,-/dospělá osoba/týden, děti 2 – 12,9 let Kč 2300,-/dítě/týden . Minimální obsazenost rodinného pokoje jsou 4 dospělé osoby.
 • Příplatek za pokoj Deluxe Kč 3400,-/pokoj/týden
 • Příplatek za standardní pokoj s výhledem na moře Kč 1300,-/dospělá osoba/týden, děti 2 – 12,9 let Kč 650,-/dítě/týden
 • SPA není zdarma, orientační ceny naleznete na tomto odkazu 

Cena zahrnuje: letenka Praha – Fuerteventura – Praha, transfer letiště – hotel – letiště, ubytování v hotelu Occidental Jandía Playa vč. programu all inclusive, pojištění základních léčebných výloh od ERV Evropské Pojišťovny a.s., služby česky hovořícího delegáta, lektorné, školicí materiály, Osvědčení InAkademia s.r.o.

Program:

ING. JANA LEDVINKOVÁ

ZÁKON O DPH 2017 ÚPLNĚ OD ZÁKLADŮ, PŘÍKLADY, PŘÍKLADY

Tuzemská plnění – časté chyby a omyly

 • Přehled změn zákona o DPH od roku 2016, vazba na evropské právo a co je zde nového, nová judikatura SDEU
 • Předmět daně – podle jakých ukazatelů jej určujeme?
 • Základní pojmy pro účely ZDPH, je rozdíl v posouzení ve vazbě na zákon o daních z příjmů, občanský zákoník, účetnictví?
 • Osoby v ZDPH (kolik jich máme a s jakým dopadem do daňových povinností?)
 • Dodání zboží v tuzemsku,
 • Leasing od roku 2017
 • Co je poskytnutí služby, co je výpůjčka, výprosa, nájem, pacht
 • Zálohy, zálohy k nedefinovanému zboží, poukazy, vouchery
 • Den povinnosti přiznat daň, nebo plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění na příkladech pro různá dodání – příklady s vazbou na kontrolní hlášení
 • Základ daně – specifika u služeb a u zboží,
 • Plnění hlavní a vedlejší
 • Daňové doklady, výjimky pro režim PDP, DD vystavené do EU a 3 země

Tuzemská plnění – Složitější příklady z praxe

 • Sazby daně, Přílohy k ZDPH
 • EET – výkladové změny v průběhu 2017
 • Oprava základu daně a sazby daně – ve vazbě na kontrolní hlášení EET – příklady
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně – zaměření na § 48, 49, 56 – CO JE TO STAVEBNÍ POZEMEK UŽ TO VÍME??? Informace GFŘ A DOTAZY A ODPOVĚDI – podrobně, kde jsou rozpory se zákonem?
 • Režim přenesení daňové povinnosti – ještě se bude rozšiřovat? Nebo bude na všechna dodání?
 • Ručení – podnikatelé suplují povinnosti správců daně
 • Nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce

Intrakomunitární plnění – zboží, služby

 • Služby – místo plnění – stále se opakující chyby, podrobně příklady na § 9 – 10 i – všechny druhy služeb
 • Den povinnosti přiznat poskytnutí či přijetí služby v přiznání k DPH, ve vazbě na kontrolní hlášení a souhrnné hlášení
 • Zboží – dodání, pořízení z EU, kdy přiznáváme do daňového přiznání
 • Daňové doklady při intrakomunitárních plnění

Obchodování se třetími zeměmi

 • Vývoz po novele 2017
 • Daňový doklad při vývozu, kurzy, dokazování vývozu
 • Dovoz
 • Služby spojené s dovozem a vývozem
 • Základ daně při dovozu a vývozu
 • Přeprava při dovozu a vývozu – daňové povinnosti
 • Daňové doklady při dovozu

 

ZDENĚK KŘÍŽEK

PRACOVNÍ PRÁVO PRO PERSONALISTY, MZDOVÉ ÚČETNÍ A STATUTÁRY V ROCE 2017 S VÝHLEDEM NA ROK 2018.  Zásadní povinnosti zaměstnavatelů.  

ZÁKONÍK PRÁCE 2017, Zákon o zaměstnanosti, Zákon o pracovně-lékařské službě.  Podrobné informace o změnách ve II. pololetí 2017 a I. čtvrtletí 2018.

 • Postavení vedoucích zaměstnanců – nová skupina tzv. vrcholový řídící zaměstnanec,
 • Nové koncepční posuzování pracovní doby – povinnosti zaměstnavatelů, evidence pracovní doby, rozvrhování pracovní doby, pracovní doba a státem uznané svátky, přesčas, doba odpočinku, konto pracovní doby, práce z domova a teleworking, pracovní doba u dohod o provedení práce a pracovní činnosti a její evidence, přestávky mezi směnami – vše podle nových pravidel od 1.7.2017,
 • Zásadní změny v oblasti doručování, formy doručování písemností,
 • Změny ve výpočtu dovolené od 1.1.2018 – zásadní informace, názorné ukázky výpočtů,
 • Zápočtové listy a jejich vydávání podle novelizace Zákoníku práce,
 • Průměrné výdělky – výpočet, pravděpodobný výdělek.
 • Předsmluvní povinnosti • závislá práce, nelegální práce • sankce za umožnění nelegální práce • vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů
 • Povinnosti zaměstnavatele • co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů.
 • Ukončení pracovního poměrudoručování písemností podle zákoníku práce, výpovědní důvody, ochranná doba, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
 • Náhrady škody – obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody • nařízení vlády 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech – platí i nadále. Zásadní informace v této problematice.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ZÁSADNÍ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY OD II. POLOLETÍ 2017

 • Kategorizace prací a zařazování podle rizikových faktorů, Zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška 79/2013 Sb. zásadní změny,
 • Druhy pracovnělékařských prohlídek – vstupní, periodická, mimořádná, a další prohlídky zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce, práce v noci, řidiči a způsobilost,
 • Lékařské posudky a jejich důležitost pro další způsobilost zaměstnance k výkonu práce,
 • Nemoci z povolání,
 • Názorné ukázky vnitřních firemních předpisů, posudky a jejich obsah, smlouva mezi lékařem a zaměstnavatelem, další doporučené vzory a postupy
 • Zákon o zaměstnanosti v roce 2017 –  zásadní změny v Zákoně o zaměstnanosti v průběhu roku 2017 v oblasti nekolidujícího zaměstnání, agenturního zaměstnání a náhradního plnění. Sankce za porušení povinností vyplývající pro zaměstnavatele ze Zákona o zaměstnanosti.

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017

 • Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců –  minimální mzda v roce 2017, odměňování zaměstnanců – mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách.  Mzdové výměry – určení mzdy • platové výměry – stanovení tarifního platu • příklady na výpočet mzdy, platu, odměny • zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost • řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů).
 • Srážky ze mzdy, platu, odměny – 2017 ve výpočtu srážek, změna v občanském soudním řádu. Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené • exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě • srážky z jiných příjmů • srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu • dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce • pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny • datová schránka a exekuční tituly • změny plátce mzdy • srážky z dávek nemocenského pojištění • postup výpočtu • občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy • zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2017, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy • nezabavitelné částky v roce 2017 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu.

Další zásadní informace :

 • pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,
 • nemocenské pojištění od 1.10.2017 – zásadní změny !
 • výpočet důchodu pro rok 2017 s výhledem na rok 2018,
 • daně ze závislé činnosti – předepsané tiskopisy pro rok 2017 a nové od roku 2018, daňová zvýhodnění, započitatelné příjmy, daňové benefity 2017. Navrhované změny od roku 2018.

DOTAZY, DISKUZE.

 

26

Ostrov Fuerteventura je ostrovem nekonečných bílých a světlých pláží, kterým se ne nadarmo říká „evropský Karibik“. 

 

Hotel Occidental Jandía Playa ****

 • Poloha: Na jihu ostrova, 80,5 km od letiště, v oblasti Playa de Jandía.
 • Vybavení objektu: Tento čtyřpatrový hotel nabízí celkem 634 pokojů (některé uzpůsobeny pro osoby tělesně postižené). Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, internetový koutek (za poplatek), bezplatné Wi-Fi připojení k internetu ve společných prostorech (vysokorychlostní připojení za poplatek), 2 restaurace, 6 barů, dětský klub, divadelní sál, obchod se suvenýry, půjčovna aut, parkoviště. V hotelové zahradě jsou 2 bazény pro dospělé (jeden v zimních měsících vyhřívaný), dětský bazén, sluneční terasy s lehátky a slunečníky. Hosté mohou využít nabídku služeb Wellness centra U-SPA (bazén, sauna, jacuzzi, masáže atd.). Pro hosty je zajištěn animační program, večerní představení i programy s živou muzikou.
 • Dvoulůžkový pokoj: (cca 35 m2) Klimatizovaný pokoj má ve svém vybavení televizi se satelitními programy, minibar, ledničku, trezor (k pronájmu), telefon, koupelnu s WC a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu (cca 6 m2). Za příplatek je možné objednat pokoj s výhledem na moře. Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
 • Pokoj Deluxe: (cca 30 2) Základní vybavení je stejné jako u dvoulůžkového pokoje. Servis je rozšířen o bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, televizi Led 40“, zařízení na kávu a čaj, v koupelně dešťová sprcha, župany, pantofle, ručníky na pláž a make-up zrcátko. Balkon nebo terasa (cca 6 2m2) má výhled na moře. Umístění – v hlavní budově, některé pokoje jsou bezbariérové. Maximální obsazenost – 3 osoby (včetně dětí do 2 let).
 • Rodinný pokoj: (cca 70 m2) Tento typ je propojením dvou dvoulůžkových pokojů se stejným základním vybavením, všechno vybavení je zdvojené včetně balkonů. Umístění – v tropické zahradě. Minimální obsazenost – 2 dospělé osoby a 2 děti. Maximální obsazenost (květen – říjen) – 6 dospělých osob (včetně dětí do 2 let).
 • Stravování: Program all inclusive zahrnuje plnou penzi formou švédských stolů, lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby během dne (od 07.00 do 23.00 hod.)
 • Sport: Stolní tenis, tenisový kurt, víceúčelová hřiště, posilovna. Na pláži možnost vodních sportů.
 • Obchody: Vedle hotelu je menší obchodní centrum se samoobsluhou, větší obchody, restaurace i bary jsou v městečku Morro Jable (cca 1 km).
 • Pláž: Krásnou pláž se světlým pískem Playa del Matorral naleznete přímo před hotelem.