Novela zákona o DPH a EET v roce 2019

daňový specialista, spoluautor zákona o DPH

new-courses

PROGRAM:

Novela zákona o DPH- sněmovní tisk 206

* Úprava problematiky věcného břemene – nově nájem.

* Úprava definice ekonomické činnosti.

* Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD.

* Datum uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha).

* Změny v daňových dokladech – úprava u doručování, změny u souhrnného DD.

* Změny při opravě základu daně, opravný daňový doklad.

* Nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené, výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně.

* Změny u nemovitostí – nová úprava nájmu nemovité věci pro plátce, kdy nelze využít nájem jako zdanitelné plnění, významná oprava nemovitosti – nově úprava odpočtu daně, ubytovací služby.

* Řešení nedoložené ztráty obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, majetek ve spotřebě, ztráty vlastních výrobků, ztráty dlouhodobého majetku, výpočet.

* Změny u vývozu zboží, prokazování.

* Úprava osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.

* Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace.

* Režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“.

* Úprava při podání dodatečného daňového přiznání.

* Změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období.

* Problematika podnikání ve společnosti (sdružení) od 1.1.2019.

* Nespolehlivá osoba.

* Nová Informace – nespolehlivý plátce.

Novela zákona o EET a zákona o DPH – sněmovní tisk 205

* Řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele – účtenky z předtištěného bloku, podmínky pro splnění této evidence.

* Snížení sazeb DPH z 21 % na 10 %, stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů 10 %.

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminář