Novela zákona o DPH a EET v roce 2019

Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům DPH.

daňový specialista, spoluautor zákona o DPH

new-courses

Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících.

PROGRAM:

Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019.

– problematika věcného břemene – nově nájem,

– úprava definice ekonomické činnosti,

– dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu

– jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně, oprava základu daně a oprava odpočtu daně,

– datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha),

• oprava základu daně, povinnost vystavit daňový doklad a vynaložit úsilí doručit jej, oprava odpočtu daně,

• oprava chyb a omylů,

– nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené – reorganizace, insolvence, oddlužení, smrt dlužníka, oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky,

• změny u dodání nemovité věci,

– úprava nájmu nemovité věci pro plátce, návrh od r. 2021,

– poskytnutí ubytovacích služeb,

– změny u vývozu zboží,

– osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,

• úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, významná oprava,

– zrušení registrace plátce

– snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace, odpočet daně 2 100 Kč,

– uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace,

– režim přenesení daňové povinnosti

– obecné zavedení institutu „dobrá víra“ obecně, – úprava při podání dodatečného daňového přiznání,

– nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.