Novela zákona o DPH pro rok 2019

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH. Seminář bude zaměřen především na výklad změn, které byly provedeny v průběhu roku 2018 a podobu zákona účinnou pro rok 2019.

daňová poradkyně, dlouholetá zkušená lektorka, autorka řady odborných publikací k DPH v tuzemsku a v zahraničí, specialistka na DPH

PROGRAM:

 • Aktuální stav legislativy
 • Přehled nových informací GFŘ.
 • Přehled změn zákona o DPH pro rok 2019:
 • Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb 
 • Dodání zboží do jiného členského státu EU a pořízení zboží 
 • DPH u poukazů 
 • Základ daně a jeho opravy 
 • Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci
 • Nárok na odpočet daně
 • Tuzemská správa daně (registrace k DPH
 • Výpočet obratu
 • Daňové přiznání
 • Osoby povinné přiznat daň) 
 • Další změny pro rok 2019

 

Kurzovné:

 • 1.570,-Kč bez DPH| 1.900,-Kč vč. DPH
 • 2.975,-Kč bez DPH| 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.463,-Kč bez DPH| 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.