Novela DPH 2019 se zaměřením na tuzemsko, nejčastější chyby plátců DPH a problémy na příkladech z praxe

specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

PROGRAM:

Seminář je zaměřen na uplatňování zákona o DPH ve znění, které se předpokládá v průběhu roku 2019. Budou zmíněny nejčastější chyby plátců DPH a problémy, které zákon o DPH přináší a to na příkladech z praxe. Pozornost bude věnována aktuálním stanoviskům GFŘ a dotazům posluchačů.

Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

* Legislativní vývoj u DPH

* Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH

* Upřesnění vymezení některých pojmů (osoba povinná k dani, úplata, dotace k ceně, ekonomická činnost)

* Místo plnění u zboží a služeb

* Zdaňování záloh (§ 20a ZDPH)

* Daňové doklady a povinnost jejich doručování v roce 2019

* Základ daně a jeho oprava včetně změn plánovaných na rok 2019

* Sazby daně a jejich plánované změny

* Plnění osvobozená od daně (např. dodání nemovitých věcí)

* Změny u nájmu pro rok 2019

* Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změny pro rok 2019

* Dovoz a vývoz zboží

* Služby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2018)

* Nárok na odpočet daně a jeho prokazování

* Úprava a vyrovnání odpočtu daně (zničení, ztráta, odcizení majetku)

* Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. „dobré víry“ pro rok 2019

* Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

* Ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem plnění, jaká přijmout opatření na vyhnutí se ručení + omezení ručení při platbě na zahraniční účet pro rok 2019

* Řádné, opravné a následné kontrolní hlášení, sankce v souvislosti s KH včetně novinek pro rok 2019

* Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením

* Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019

* Další aktuality u DPH

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.