Práce z domu; pracovní cesty a cestovní náhrady

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, specialistům v oblasti práce, advokátům, firemním právníkům a dalším zájemcům o danou problematiku.

home office

 • Uplatní se při práci z domu rozvrh pracovní doby?
 • Mohu osobně kontrolovat zaměstnance pracujícího doma?
 • Je pracovní cestou jízda z Pardubic do Brna?
 • Jak se počítá pracovní doba a kdy se jedná o přesčas při pracovní cestě?

Posluchači se v uvedeném kurzu seznámí se specifiky výkonu práce z domu, základními náležitostmi smlouvy, která práci z domu podchycuje i s optimálním nastavením dalších (dobrovolných) náležitostí pracovní smlouvy. Rovněž se zaměříme na konkrétní specifika s ohledem na odměňování, pracovní dobu a kontrolu zaměstnanců pracujících z domu.

Kdy se jedná o práci z domu a kdy se již jedná o pracovní cestu? Bude vysvětleno, kterak posuzovat pracovní cestu z pohledu pracovní doby, odměňování i případné náhrady majetkové škody.

CÍL KURZU:

Cílem semináře má být proniknutí posluchačů hlouběji do problematiky umožnění (sjednání) výkonu práce z domu, nastavení základních podmínek a respektování zákonných parametrů. Cílem je rovněž uvědomění si podmínek pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad, tj. kdy se jedná o pracovní cestu, jaké cestovní náhrady a v jakých případech zaměstnancům náleží apod., kdy je možné pracovní cestu odmítnou a kdy může zaměstnavatele za neuposlechnutí k vyslání na pracovní cestu se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, apod..

PROGRAM:

 • V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:
 • Práce z domu
 • Náležitosti dohody o práci z domu
 • Posuzování pracovní doby a odměňování při práci z domu
 • Pracovní cesta, kdy a kde začíná a končí
 • Pracovní doba při pracovní cestě (pružné rozvržení pracovní doby a pracovní cesta)
 • Cestovní náhrady, výše, nárok, kapesné

Kurzovné zahrnuje:

 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

Kurzovné:

 • 1.500,-Kč bez DPH | 1.815,-Kč vč. DPH
 • 2.851,-Kč bez DPH | 3.450,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH | 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu