ZÁKONÍK PRÁCE – ZMĚNY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2019

Seminář je určen pro personalisty, podnikové právníky, zástupce odborových svazů, mzdové účetní a vedoucí pracovníky.

lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání

Líbal

PROGRAM:

Rozsah a náplň
 • Zákoník práce v roce 2019 a jeho praktické soužití s občanským zákoníkem
 • Pracovněprávní vztahy v roce 2019 – nejčastější problém zaměstnavatelů – nedostatek zaměstnanců, pracovní doba a její plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu, čerpání dovolené, ukončování pracovních poměrů, uzavírání kolektivních smluv a komunikace s odbory, agenturní zaměstnanci, kontroly IBP nad dodržováním pracovněprávních předpisů
 • Aktuální soudní judikatura v pracovním právu k 31. 12. 2018
 • Proč dochází k novelizaci pracovního práva v ČR v roce 2019?
 • Připravovaná novelizace zákoníku práce 2019 ve stavu ke dni konání semináře (výběr z témat):
  • Vedoucí zaměstnanci – nová skupina vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení
  • Změny ve vztazích mezi odborovými organizacemi u jednoho zaměstnavatele
  • Definiční úpravy pojmů ve vztahu k pracovní době a jejímu rozvržení
  • Změny pracovního poměru
  • Výpověď ze strany zaměstnance, hromadné propouštění
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Odměňování zaměstnanců mzdou a platem
  • Příplatek za dobu pracovní pohotovosti
  • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
  • Dovolená zaměstnanců
  • Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě
  • Práce z domova – zásadní nové vymezení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance
  • A další

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.