Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018

Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem, kteří shromažďují, pracují, zpracovávají osobní data zaměstnanců z pohledu vzniku, průběhu a skončení pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zpracování mezd, platů, evidence pracovní doby, exekuce a dalších činností souvisejících s personální a mzdovou agendou.
Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců.

lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání

 

PŘESUN SEMINÁŘE NA 11. 12. 2018

 

PROGRAM:

Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 + GDPR –

 • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,
 • nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců,
 • základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců v roce 2018,
 • právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,
 • souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium,
 • kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem,
 • požadavek na transparentnost při správě dat na pracovišti,
 • problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

Zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním:

 • GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace,
 • posouzení proporcionality,
 • problematika během přijímacího řízení,
 • zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru,
 • zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele,
 • zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova,
 • zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech,
 • zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám,
 • zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích.

Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele.

Základní složky osobní evidence:
Vymezení obsahu osobního spisu • jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat.

Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat:
Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat • zákonem povolené výjimky • osobní údaje v dokumentech osobní evidence.

Mzdové listy:
Identifikace zaměstnance • problematika utajení výše mzdy zaměstnance.

Vzorový obsah osobního spisu:
Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah.

 

 

Kurzovné:

 • 1.570,-Kč bez DPH| 1.900,-Kč vč. DPH
 • 2.975,-Kč bez DPH| 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.463,-Kč bez DPH| 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.