Profesionální školitel

10 let pracovala na pozicích Manažer oddělení péče o zákazníka, Koordinátor projektů ve společnosti Eurotel Praha, kde získala praktické zkušenosti ze zákaznického servisu a péče o zákazníka. V roce 1994 získala ocenění prezidenta US West za práci v oblasti Customer Care. Působí jako samostatná lektorka a konzultantka v oblasti zákaznického servisu a vede tréninky zaměřené na tyto oblasti: péče o zákazníka, práce v Call centrech (Telemarketing, Servis, Help desk, Vymáhání pohledávek), kurzy pro operátory a supervizory, asistentky a recepční.

picture of happy woman with laptop computer and virtual screen

Kurz je určen pro pracovníky vzdělávacích, obchodních a státních istitucí, kteří v rámci svých pracovních povinností školí své kolegy, dodavatele, poskytují lektorské služby externím klimentům. Chtějí zdokonalit své lektorské dovednosti.

CÍLE:

 • Zlepšit lektorské dovednosti
 • Naučit se zujmout svým projevem posluchače
 • Naučit se technikám práce s účastníky školení
 • Umět sestavit atraktivní, moderní strukturu školení

PROGRAM:

 • Komunikační dovednosti pro školitele
 • Image a přesvědčivý projev
 • Prezentační dovednosti
 • Vzbuzení zájmu
 • Udržování pozornosti
 • Struktura školení
 • Co je a co není vyrušování
 • Typy problémových účastníků a strategie jednání
 • Jak si poradit s trémou
 • Praktická cvičení

Kurzovné zahrnuje:

 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

Kurzovné:

 • 1.500,-Kč bez DPH | 1.815,-Kč vč. DPH
 • 2.851,-Kč bez DPH | 3.450,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH | 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu