Řešení komunikačně obtížných situací v kontaktu s občany

10 let pracovala na pozicích Manažer oddělení péče o zákazníka, Koordinátor projektů ve společnosti Eurotel Praha, kde získala praktické zkušenosti ze zákaznického servisu a péče o zákazníka. V roce 1994 získala ocenění prezidenta US West za práci v oblasti Customer Care. Působí jako samostatná lektorka a konzultantka v oblasti zákaznického servisu a vede tréninky zaměřené na tyto oblasti: péče o zákazníka, práce v Call centrech (Telemarketing, Servis, Help desk, Vymáhání pohledávek), kurzy pro operátory a supervizory, asistentky a recepční.

picture of happy woman with laptop computer and virtual screen

Kurz je určen pro pracovníky úřadů a státních institucí, kteří se v kontaktu s občany stávají občas účastníky konfliktů nebo jsou nucení řešit komunikačně obtížné situace a chtějí se zdokonalit v technikách pro profesionální zvládání takových situací s ohledem na dodržování principů činnosti vykonávané ve službách klientům, bez emocí a osobního vyčerpání.

CÍLE:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Zdokonalit se v technikách pro profesionální řešení obtížných komunikačních situací
 • Naučit se zvládat nepříjemné chování a agresi klienta bez emocí a osobního vyčerpání

PROGRAM:

 • Profesionální přístup k obtížným komunikačním situacím
 • Spouštěče konfliktů a jejich prevence
 • Základní typy komunikačně obtížných způsobů jednání
 • Nekonfliktní strategie jednání a techniky řešení konfliktů dle potřeb účastníků školení
 • Agrese a pravidla jednání s agresorem
 • Manipulace a kontramanipulativní techniky v komunikaci s klientem
 • Jak zvládnout a osobně ustát nepříjemné komunikační situace

Kurzovné zahrnuje:

 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

Kurzovné:

 • 1.500,-Kč bez DPH | 1.815,-Kč vč. DPH
 • 2.851,-Kč bez DPH | 3.450,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH | 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu