Roční účetní závěrka podnikatelských subjektů za rok 2018

auditorka, daňová poradkyně, členka Národní účetní rady

PROGRAM:

Během tohoto semináře se budeme věnovat následujícím okruhům:

 • příprava na účetní závěrku (operace před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout)
 • účetní novinky roku 2018

Hlavní změny:

 • zrušení vykazování výsledků výzkumu jako nehmotných aktiv
 • doba odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje 60 až 120 měsíců
 • změna metody při změně kategorie účetní jednotky
 • změny ve vykazování časového rozlišení v rozvaze
 • doplněny údaje za minulé období do přehledu o peněžních tocích
 • sestavení účetní závěrky (kde se nejvíce chybuje a na co si dát pozor)
 • nová interpretace Národní účetní rady vztahující se k účetní závěrce (I-37 Časové rozlišování a cizí měna)
 • účetní závěrka versus „vybrané informace z účetnictví“
 • povinnost auditu, výroční zpráva, zveřejnění informací z účetnictví
 • informace k přípravě nové účetní legislativy

 

Kurzovné:

 • 1.405,-Kč bez DPH| 1.700,-Kč vč. DPH
 • 2.645,-Kč bez DPH| 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.926,-Kč bez DPH| 4.750,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.