Skončení pracovního poměru

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, specialistům v oblasti práce, advokátům, firemním právníkům a dalším zájemcům o danou problematiku.

 960x

Seminář směřuje k vysvětlení problematiky skončení pracovního poměru a právních vztahů založených dohodou o provedení práce a pracovní činnosti se zaměstnancem. Důsledně proto budou probrány způsoby rozvázání pracovního poměru, ale i skončení na základě uplynutí času (pracovní poměr na dobu určitou) či rozhodnutí soudu (vyhoštění) apod. Nedílnou součástí kurzu bude i problematiky související se skončením pracovního poměru, tj. např. neplatné rozvázání pracovního poměru, odstupné, konkurenční doložka, potvrzení o zaměstnání apod.

CÍL KURZU:

Cílem kurzu je účastníkům podrobněji vysvětlit správný postup při ukončování pracovního poměru a právních vztahů založených dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Účastníci kurzu, ať již zaměstnavatelé nebo zaměstnanci, budou znát základní rozdíly mezi zaměstnanci s pracovní smlouvou, resp. dohodou o provedení práce nebo pracovní činnosti. Účastnici se budou orientovat ve skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou i na dobu neurčitou, budou se orientovat v tom, jakým způsobem je v té které situaci nejvhodnější základní pracovněprávní vztah ukončit (zrušením ve zkušební době, dohodou, výpovědí či okamžitým zrušením), budou znát základní výpovědní důvody a orientovat se např. v rozdílech mezi výpovědí danou pro nesplňování požadavků a neplnění povinností. Důraz bude kladen především na pochopení výpovědi, jako základního jednostranného rozvazovacího způsobu, jejích předpokladů (taxativní vymezení důvodů) a důsledků (např. výpovědní doba) či nárok zaměstnance na pracovní volno k hledání nového zaměstnání. V souvislosti s okamžitým zrušením pracovního poměru bude blíže vysvětlen pojem „zvlášť hrubé porušení povinností“ i další důvody, pro okamžité zrušení pracovního poměru. Nedílnou součástí bude i osvětlení problematiky žaloby na neplatné skončení pracovního poměru a jejích důsledků (trvání povinnosti přidělovat práci, mzda, plat či jejich náhrada apod.) Účastníci by se měli po absolvování kurzu orientovat i v dalších souvislostech se skončením pracovního poměru, jako jsou odstupné (výše a kdy náleží), potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, výpovědní doba, podpora v nezaměstnanosti apod.

 

PROGRAM:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Obecně ke skončení pracovněprávních vztahů
 • Rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Rozvázání pracovního poměru výpovědí (výpovědní důvody)
 • Rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době
 • Rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením
 • Rozvázání právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti
 • Rozvázání pracovního vztahu založeného dohodou o provedení práce
 • Odstupné
 • Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
 • Neplatné rozvázání pracovního poměru
 • Podpora v nezaměstnanosti

Kurzovné zahrnuje:

 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

Kurzovné:

 • 1.450,-Kč bez DPH | 1.755,-Kč vč. DPH
 • 2.727,-Kč bez DPH | 3.300,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.132,-Kč bez DPH | 5.000,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu