Základní předpisy EU a ČR 2019, statistika INTRASTAT CZ 2019, kombinovaná nomenklatura EU 2019

specialista na celní problematiku

závislá

PROGRAM:

Aktualní právní předpisy EU a ČR ke statistice Intrastat CZ

o Celní sazebník EU (nomenklatury) 2019

o Osoby povinné vykazovat statistiku Intrastat CZ

o Způsob vykazování statistiky Intrastat CZ, časová souvztažnost vykazování Intrastatu CZ, přepravy zboží

o Souvztažnost statistiky Intrastat CZ a DPH (kurz, časová souslednost vykazování)

o Předmět vykazování statistiky Intrastat – zboží

o Výjimky z vykazování zboží ve statistice Intrastat CZ (zákaz vykazování)

o Podklady pro vedení statistiky Intrastat CZ, zdroje informací

o Zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU

o Problematika jednotlivých vykazovaných údajů ve statistice Intrastat CZ

o Trojstranné obchody a statistika Intrastat CZ

o Opravy chybných údajů v hlášení statistiky Intrastat CZ

o Odpovědnost za správnost a úplnost hlášení statistiky Intrastat CZ – porušení povinnosti a sankce

 Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.