Změny v daňových zákonech v roce 2019 účinné od 1.4.2019

je certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných účetních. V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka v Praze, v současné době vlastní účetní firmu a věnuje se lektorské činnosti v oblasti daní a účetnictví.

PROGRAM:

27. března 2019 byl zveřejněn pod číslem 80/2019 ve Sbírce zákonů „daňový balíček“ pro rok 2019 účinný už od 1.4.2019!!! Ustanovení týkající se zákona o DPH – konkrétně poukazů a služeb poskytovaných v režimu MOSS jsou účinná okamžitě, tj. dnem vyhlášení!!!

> Daňový balíček změn 2019 :
Zákon o DPH – novela účinná od 1.4. 2019 ( část až od 1.1.2020 – přeřazení tepla a chladu do nižší sazby DPH) :

Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic –více než 250 změn:

 •  úpravy v předmětu daně ( nový pojem: osoba, která jedná jako taková), úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost –zaměření na získání pravidelného příjmu a využití majetku k této činnosti
 •  změny u digitálních služeb- účinné okamžitě
 •  uplatňování DPH v případě poukazů – nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz – POZOR! – nová pravidla pro uplatnění DPH platí již od 27.3.!!!
 •  zrušeno zaokrouhlování výše daně a omezeno uvádění haléřového vyrovnání v nulové sazbě DPH
 • zrušen výpočet daně pomocí koeficientů
 • nový pojem – obvyklá cena
 •  nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku – rozšíření možnosti
 • novinky u režimu přenosu DP ( pokud příjemce nejedná jako osoba povinná k dani)
 • úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
 •  a mnoho dalších změn
Zákon o daních z příjmu – novela účinná od roku 2019 :

Úpravy na základě implemntace evropských směrnic a IFRS 9 :

 •  omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
 •  zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
 •  zdanění ovládaných zahraničních společností
 •  zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickýcm pohonem a další
 •  další navrhované změny – např. změny v oblasti vykazování výzkumu a vývoje
 •  pro FO vrácení výdajových paušálů na původní výši (r.2017)– platnost už pro rok 2019
Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku :
 •  Zákon o hazardních hrách
 •  Insolvenční zákon
 •  Celní zákon
 •  Daňový řád (bylo schváleno zneužívací pravidlo – využití daní k daňovému plánování )
 •  Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní
 •  Zákon o Finanční správě ČR
 • Zákon o Celní správě ČR

Již přijaté změny v zákonech : změny v zákoně o DPH, v zákoníku práce a další

> Zákon o evidenci tržeb – pravděpodobná účinnost až od 1.1.2020

Novela zákona vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017, účinnost během roku 2019 :

 •  vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery apod.
 •  změny v oblasti pověření k evidování tržby
 • zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 200 000 Kč – podmínky
 •  další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb ( např. telekomunikační služby)
 •  nový pojem blok účtenek
 •  DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo
 • spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.