Novelizované změny daňových a účetních zákonů 2019

je certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných účetních. V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka v Praze, v současné době vlastní účetní firmu a věnuje se lektorské činnosti v oblasti daní a účetnictví.

PROGRAM:

> Daňový balíček změn 2019 :

Zákon o DPH – novela účinná od roku 2019 ( část až od 1.1.2021) – pravděpodobná účinnost od 1.4.2019( 1.7.2019) :

Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic –více než 250 změn:

* úpravy v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost

* změny u digitálních služeb

* uplatňování DPH v případě poukazů – nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz

* nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku – rozšíření možnosti

* úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením

* další navrhované změny

Zákon o daních z příjmu – novela účinná od roku 2019 :

Úpravy na základě implemnatce evropských směrnic a IFRS 9 :

* omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů

* zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví

* zdanění ovládaných zahraničních společností

* zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickýcm pohonem a další

* další navrhované změny

* pro FO vrácení výdajových paušálů na původní výši (r.2017)– platnost až pro rok 2019

Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku :

* Zákon o hazardních hrách

* Insolvenční zákon

* Celní zákon

* Daňový řád

* Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní

* Zákon o Finanční správě ČR

* Zákon o Celní správě ČR

> Zákon o evidenci tržeb – pravděpodobná účinnost od 1.7.2019

Novela zákona vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017, účinnost během roku 2019 :

* vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery ap.

* změny v oblasti pověření k evidování tržby

* zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 200 000 Kč – podmínky

* další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb ( např. telekomunikační služby)

* nový pojem blok účtenek

* DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo

* spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny

Změny v zákoně o DPH – nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží

Další změny v zákonech přijaté v prvním pololetí 2019

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminářPole označena * jsou povinná.