Novela zákona o DPH 2019, včetně zaúčtování specifických příkladů

Seminář je určen pro účetní či ekonomické poradce, podnikatele a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty

daňová poradkyně, specialistka na DPH

závislá

PROGRAM:

* předmět daně

* úprava základních pojmů • úplata, dotace k ceně ( 2021), nájem nemovitostí, leasing

* stanovení obratu při dodání dlouhodobého majetku

* osoba povinná k dani • negativní vymezení osoby povinné k dani, nové vymezení pro veřejnoprávní subjekty

* místo plnění při pořízení zboží • případ kdy nelze uplatnit odpočet

* dodání zboží na základě smlouvy o převodu vlastnického práva ( zavedení pojmu „nabytí za obvyklých okolností „)

* nová ustanovení k poskytování poukazů na služby a zboží • jednoúčelové a víceúčelové poukazy, související ustanovení

* uskutečnění zdanitelného plnění poskytnutých v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci

* uskutečnění zdanitelného plnění při vydání jednoúčelového poukazu

* doručení daňového dokladu • vynaložení snahy o doručení, vazba na uložení záznamní povinnosti správcem

* souhrnný daňový doklad, doklad o použití

* základ daně, zaokrouhlování, základ daně u víceúčelových poukazů

* obvyklá cena, výpočet daně

* oprava základu daně, rozsáhlá úprava pro nedobytné pohledávky

* nájem nemovité věci, úpravy k 1.1. 2021

* osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

* oprava odpočtu daně (§ 74) nově

* způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši (§ 75) – zásadní úpravy ustanovení

* nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace – upřesnění počítání období 12 měs. před registrací i 60 měs před registrací, nebo 6 měs od pořízení, u obchodního majetku, který následně osoba vyvezla • řešení zrušení registrace k DPH v případě pořízených poukazů

* vracení daně osobě registrované v jiném členském státě při zrušení registrace plátce

* režim přenesení daňové povinnosti – úpravy základního ustanovení

* obecná ustanovení o daňovém přiznání, dodatečné daňové přiznání

* časový posun v uvedení daně v nesprávném období (§ 104 )

* diskuse a odpovědi na dotazy

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.