Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele. Na praktických příkladech si procvičíte zásadní změny zákona o DPH 2018 a 2019. Upozorněni budete na vazby na zákon o účetnictví.

daňová poradkyně, specialistka na DPH

závislá

PROGRAM:

Anotace vychází z vládního návrhu novely zákona o DPH 2019, sněmovní tisk č. 206:

• předmět daně,

• úprava základních pojmů (úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing),

• stanovení obratu při dodání dlouhodobého majetku,

• osoba povinná k dani – negativní vymezení osoby povinné k dani, nové vymezení pro veřejnoprávní subjekty,

• místo plnění při pořízení zboží,

• dodání zboží na základě smlouvy o převodu vlastnického práva,

• nová ustanovení k poskytování poukazů na služby a zboží,

• uskutečnění zdanitelného plnění poskytnutých v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci,

• uskutečnění zdanitelného plnění při vydání jednoúčelového poukazu,

• doručení daňového dokladu, vazba na uložení záznamní povinnosti správcem,

• souhrnný daňový doklad, doklad o použití,

• základ daně, zaokrouhlování, základ daně u víceúčelových poukazů,

• obvyklá cena, výpočet daně,

• digitální služby – místo plnění,

• oprava základu daně, rozsáhlá úprava pro nedobytné pohledávky,

• nájem nemovité věci, úpravy k 1. 1. 2020,

• osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží,

• oprava odpočtu daně (§ 74), způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši (§ 75) – zásadní úpravy ustanovení,

• nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace – upřesnění počítání období 12 měs. před registrací,

• vracení daně osobě registrované v jiném členském státě při zrušení registrace plátce,

• režim přenesení daňové povinnosti,

• obecná ustanovení o daňovém přiznání, dodatečné daňové přiznání,

• časový posun v uvedení daně v nesprávném období (§ 104).

Dotazy a diskuze.

Poznámka:

Na seminář si prosím přineste kalkulačku a ÚZ – Zákon o DPH.

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminář