Zákon o DPH po novele 2017 na praktických příkladech (nový pohled na zdanění záloh, rozšíření vědomostního testu, úpravy odpočtu daně, sankce po novele )

Specialistka na DPH, daňová poradkyně, autorka řady odborných publikací a článků s tématikou daně z přidané hodnoty:

autor publikací: DPH v příkladech k 1.4.2011, Průvodce novelou zákona o DPH s účinností od 1.1.2012, DPH v příkladech 2012, Daň z přidané hodnoty 2013, DPH v příkladech 2013, Abeceda DPH 2014, Průvodce novelou zákona o DPH ve vazbě na nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014, Daň z přidané hodnoty 2015, Abeceda DPH 2015, DPH v příkladech 2016

account

Aktuální výkladové problémy, novinky, poslední  judikatura SDEU

PROGRAM:

 • Změna základních pojmů pro účely ZDPH , obchodní majetek, dlouhodobý  majetek  – nová definice ve vazbě na dodání zboží podle § 13
 • Společnost bez právní subjektivity – zrušena ustanovení o společnosti, Informace GFŘ  „aplikace zákona o DPH u společníků společnosti“
 • Upřesnění místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (praktické problémy)
 • Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu – neuznání nároku na odpočet při pořízení zboží do jiného členského státu než je sídlo tuzemské osoby která poskytla české DIČ dodavateli  – časté doměrky DPH
 • Přemístění zboží – ve vazbě na porušení  podmínek ustanovení § 13 odst. 7
 • Vznik povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty, nový § 20a . Úplaty u kterých ke dni přijetí není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě (poukazy, předplacené kupony, zálohy na energie při nájmu nemovité věci)
 • Výklad Informace GFŘ k § 20a
 • Povinnost přiznat daň plátcem při pořízení zboží od osoby neusazené v tuzemsku – nový „ tuzemský RCH“. Novela § 24 a § 24 ZDPH
 • Problematika vývozu, daňový doklad při vývozu, JSD, proforma faktura, „ostrý“ daňový doklad
 • Oprava základu daně a oprava výše daně  – upřesnění ustanovení při převzetí celkového díla poskytovaného v dílčích plnění,  převod vlastnického práva a nedodržení smlouvy o nájmu „s povinností odkupu“
 • Úplaty před uskutečněním osvobozeného plnění bez nároku na odpočet – určitost plnění
 • Úprava ustanovení  Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží  – § 69
 • Nárok na odpočet daně – úpravy v § 73 – nárok na odpočet v částečné výši v případě krácení  vypořádacím koeficientem – koef 95 %, §  74  – Oprava odpočtu daně –  rozšíření vědomostního testu,   § 78e – zničení, krádež, manka dlouhodobého majetku – dopad do nároku na odpočet daně (Informace GFŘ )
 • § 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši – úprava ustanovení
 • Daňové přiznání za zemřelého plátce . Úprava § 101b ZDPH
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Nespolehlivá osoba – Informace GFŘ
 • Diskuse

Kurzovné zahrnuje:

 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

Kurzovné:

 • 1.322,-Kč bez DPH | 1.600,-Kč vč. DPH
 • 2.479,-Kč bez DPH | 3.000,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.719,-Kč bez DPH | 4.500,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu