Novela zákona o DPH pro rok 2019

specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

PROGRAM:

Seminář je zaměřen na uplatňování zákona o DPH ve znění, které se předpokládá v průběhu roku 2019. Pozornost bude věnována i aktuálním stanoviskům GFŘ a dotazům posluchačů.

 

Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti, u kterých dochází v rámci novely ke změnám a upřesněním:

 

 • Legislativní vývoj u DPH
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
 • Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)
 • Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH
 • 10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)
 • Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu
 • Změny u vystavování daňových dokladů a povinnost jejich doručování v roce 2019, souhrnný daňový doklad
 • Základ daně a jeho oprava včetně změn plánovaných na rok 2019, opravné daňové doklady
 • Nové pojetí nedobytných pohledávek
 • Sazby daně a jejich plánované změny (plánované rozšíření sazby daně 10 %)
 • Opětovné zařazení rozhlasového a televizního vysílání mezi plnění osvobozená od daně
 • Změny u dodání nemovitých věcí a u nájmu nemovitých věcí
 • Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změn
 • Dovoz a vývoz zboží
 • Služby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2018)
 • Nárok na odpočet daně a odpočet daně při změně režimu (§ 79)
 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. „dobré víry“ pro rok 2019
 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut
 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019
 • Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.
 • Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)
 • Další aktuality u DPH

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.