Zákon o DPH – tuzemsko, zahraničí

stav současné legislativy, nová judikatura SDEU

Specialistka na DPH, daňová poradkyně, autorka řady odborných publikací a článků s tématikou daně z přidané hodnoty:

autor publikací: DPH v příkladech k 1.4.2011, Průvodce novelou zákona o DPH s účinností od 1.1.2012, DPH v příkladech 2012, Daň z přidané hodnoty 2013, DPH v příkladech 2013, Abeceda DPH 2014, Průvodce novelou zákona o DPH ve vazbě na nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014, Daň z přidané hodnoty 2015, Abeceda DPH 2015, DPH v příkladech 2016

account

PROGRAM:

 1. Tuzemská plnění
 • Definice osob, kterých se týká zákon o DPH (kdo je identifikovaná osoba? Stále problematická ustanovení pro praxi.)
 • Definice základních pojmů
 • Dodání zboží v tuzemsku
 • Poskytnutí služeb v tuzemsku
 • Základ daně
 • Daňové doklady
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Režim přenesení daňové povinností
 • Leasing po novele ZDPH 2017
 • Daňové přiznání, kontrolní hlášení
 1. Zahraniční plnění

Směrnice Rady 206/112 ES, judikatura

 • Neusazená osoba

Oblast dodávek zboží

 • Povinnost přiznat daň při pořízení zboží plátcem s místem plnění v tuzemsku od neusazené osoby
 • Dodání zboží do EU
 • Pořízení zboží z EU
 • Daňové doklady
 • Datum povinnosti přiznat daň nebo plnění při obchodování se zbožím
 • Dovoz
 • Vývoz

DPH při vývozu – novela 2017

Intrakomunitární poskytování služeb

 • Místo plnění u poskytování služeb – praktické problémy
 • Den povinnosti přiznat daň nebo plnění při poskytování služeb
 • Daňové doklady

Oblast na kterou se zaměřují při kontrolách správci daně, řetězové obchody, dokazování  ,  nezákonná aplikace ručení správci daně – rozhodnutí krajského soudu Ostrava  22Af 102/2014-35, atd ,  zajišťovací příkazy – velmi diskutované .

 

Kurzovné zahrnuje:

 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

Kurzovné:

 • 1.322,-Kč bez DPH | 1.600,-Kč vč. DPH
 • 2.479,-Kč bez DPH | 3.000,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.719,-Kč bez DPH | 4.500,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu