Zákon o DPH po novele 2017 se zaměřením na výklad všech informací GFŘ k novele ZDPH a praktická aplikace

Specialistka na DPH, daňová poradkyně, autorka řady odborných publikací a článků s tématikou daně z přidané hodnoty:

autor publikací: DPH v příkladech k 1.4.2011, Průvodce novelou zákona o DPH s účinností od 1.1.2012, DPH v příkladech 2012, Daň z přidané hodnoty 2013, DPH v příkladech 2013, Abeceda DPH 2014, Průvodce novelou zákona o DPH ve vazbě na nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014, Daň z přidané hodnoty 2015, Abeceda DPH 2015, DPH v příkladech 2016

account

PROGRAM:

 • Novelovaná ustanovení ZDPH s účinností od 1.7.2017
 • Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
 • Zdanění záloh
 • Kontrolní hlášení – pokyny k vyplnění KH, rozšíření promíjení sankcí , „tajný“  dokument daňové správy „Kombajn“ v souvislosti s kontrolami kontrolního hlášení – širší uplatnění v praxi
 • Vyrovnání odpočtu a úprava odpočtu v případě zničení, ztráty, odcizení – ztráta nároku na odpočet
 • Nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce
 • Zdanění společníků společnosti
 • Podrobný rozbor následujících informací GFŘ vydaných k novele ZDPH 2017:
 • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017 
 • Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 16. 6. 2017,
 • Rozšíření důvodů k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením od 6.3.2017 pokyn D-29
 • Taktické postupy – tvz. „KOMBAJN“
 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH 
 • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH   
 • Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
 • Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017  

 

 Kurzovné zahrnuje:

 • Školicí materiály
 • Občerstvení

Přihlášení na seminář