Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019

Seminář je určen personalistům, HR manažerům, mzdovým účetním a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu.

advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva

PROGRAM:

• legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře,

• změny v občanském zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilých),

• charakter, účel a obecné pojetí zákoníku práce,

• zásadní změny zákoníku práce a předpisů souvisejících,

• zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci,

• agenturní zaměstnávání,

• pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby…),

• překážky v práci a pracovní volno,

• práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce),

• šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů),

• vztah odborů a managementu (pluralita odborů),

• skončení pracovního poměru,

• změny v dalších pracovněprávních předpisech,

• zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost…),

• zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci).

Diskuze a odpovědi na dotazy.

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.