Zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, specialistům v oblasti práce, advokátům, firemním právníkům a dalším zájemcům o danou problematiku.

2 

 • Musím zaměstnávat zdravotně postižené?
 • To vážně musím kvůli brigádníkovi (studentu) předělat plán směn?
 • Je, nebo není Slovák cizinec?

Posluchači se v uvedeném kurzu seznámí se specifiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením, mladistvých zaměstnanců, cizinců apod. Pozornost bude zaměřena na povinnost zaměstnavatele osoby zdravotně znevýhodněné zaměstnávat, popř. na možnosti nabízené právním řádem, jak se dané povinnosti vyhnout. Zmíněná bude i souvislost s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, které cílí na vyšší začlenění zdravotně postižených osob do pracovního života a jejich zatraktivnění (ekonomickými pobídkami) na trhu práce. Nedílnou součástí bude také uvedení souvislostí s výběrovým řízením, diskriminačním chováním zaměstnavatele na základě zdravotního stavu, věku či státní příslušnosti uchazeče  o zaměstnání nebo zaměstnance a zvláštními pracovními podmínkami zdravotně postižených zaměstnanců.

 

CÍL KURZU:

Cílem semináře je osvětlit posluchačům souvislosti plynoucí s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením, především na okolnosti související s plněním povinného podílu osob se zdravotním pojištěním na celkovém počtu zaměstnanců u zaměstnavatele, stejně jako na práva a povinnosti jak zaměstnavatele, tak dotčených zaměstnanců (zvláštní pracovní podmínky dotčených zaměstnanců). Dotkneme se rovněž finančních prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, kterými se stát snaží podpořit postavení postižených osob na trhu práce (např. příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením). Samozřejmostí bude i osvětlení možnosti zřizování vymezování chráněných pracovních míst a katalogu zaměstnavatelů (organizací), kteří zaměstnávají více jak 50%  osob se zdravotním pojištěním.

Cílem je rovněž uvědomění si specifických pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců (např. úprava pracovní doby, práce přesčas apod.), které musí zaměstnavatel pod hrozbou pokuty respektovat.

 

PROGRAM:

 • V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující
 • definice osoby se zdravotním postižením
 • plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • práva a povinnosti zaměstnavatelů (zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením)
 • příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • zřizování a vymezování chráněných pracovních míst katalog zaměstnavatelů s více jak 50% osob se zdravotním postižením, jako zaměstnanci.
 • kdo je to cizinec a specifické podmínky jejich zaměstnávání
 • zaměstnanecká/modrá karta
 • kdo je to mladistvý zaměstnanec a jaké jsou specifické pracovní podmínky
 • veřejno-právní (pokuty) i soukromoprávní sankce

Kurzovné zahrnuje:

 • Školicí materiály
 • Občerstvení

 

Kurzovné:

 • 1.500,-Kč bez DPH | 1.815,-Kč vč. DPH
 • 2.851,-Kč bez DPH | 3.450,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH | 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu