Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování za rok 2018

je zkušební komisařkou Komory daňových poradců, dlouhodobě se profesně věnuje mzdové oblasti a zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Tuto problematiku také řadu let přednáší, je pravidelnou autorkou článků pro mzdové účetní.

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a novinkách v roce 2019, a dále k ročnímu zúčtování záloh za rok 2018. Seminář je určen mzdovým účetním a všem, kteří se zabývají problematikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti a ročního zúčtování.

PROGRAM:

* Splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2018

* Prohlášení poplatníka k dani

* Nová žádost o provedení ročního zúčtování

* Termíny pro kdy je nutné nejpozději učinit prohlášení poplatníka

* Příjmy, které podléhají konečné srážkové dani

* Jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2018 (GDPR)

* Daňové slevy a jejich uplatnění (školkovné)

* Slevy na invaliditu

* Kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní

* Kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele

* Zpětné podepsání prohlášení poplatníka

* Kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2018

* Změny v potvrzení o zdanitelných příjmech vydávaných zaměstnanci

* Forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení

* Mzdové listy za rok 2018 náležitosti mzdového listu

* Slevy na zaměstnance (pro zaměstnavatele)

* Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit

* Penzijní a životní pojištění

* Pojištění členů statutárních orgánů

* Nepeněžní plnění poskytované zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům

* Problematika zaměstnávání daňových nerezidentů v ČR z pohledu daně z příjmů

* Problematika zaměstnávání daňových rezidentů v zahraničí z pohledu daně z příjmů

* Nejčastější chyby zjišťované u zaměstnavatelů

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.