Změny v účetních a daňových zákonech 2019

Seminář je určen pro účetní, pracovníky ekonomických a finančních útvarů podnikatelské sféry, daňové a účetní poradce. Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1. 2018, novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2018 a očekávanými změnami od 1. 1. 2019.

je certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných účetních, v roce 2015 byla zvolena do Hlavního (dnes Výkonného) výboru Svazu účetních. V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka v Praze, v současné době žije na Vysočině, vlastní  účetní firmu a věnuje se lektorské  činnosti  v oblasti daní a účetnictví.

PROGRAM:

Zákon o účetnictví:  

 • Novinky v  účetnictví účinné od 1. 1. 2018 na základě prováděcí vyhlášky pro podnikatele  
 • Další úpravy zákona o účetnictví v souvislosti s právní úpravou EU ( goodwill, změny ve vykazování časového rozlišení a další)

Daňový balíček změn od 1.1.2019 :

Zákon o DPH  – novela účinná od 1. 1. 2019 ( část až od 1.1.2021) :  

Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic :

 • úpravy v předmětu daně, úpravy  v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost
 • změny u digitálních služeb
 • uplatňování DPH v případě poukazů (voucherů)
 • nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku – rozšíření možnosti
 • úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
 • další navrhované změny

Zákon o daních z příjmu – novela účinná od 1.1.2019 :

Úpravy na základě implemnatce evropských směrnic a IFRS 9 : 

 • omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
 • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
 • zdanění ovládaných zahraničních společností
 • zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickýcm pohonem a další
 • další navrhované změny

Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku :

 • Zákon o hazardních hrách
 • Insolvenční zákon
 • Celní zákon
 • Daňový řád
 • Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní
 • Zákon o Finanční správě ČR
 • Zákon o Celní správě ČR

Zákon o evidenci tržeb 

Novela zákona účinná od 1.1.2019 vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017

 

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.