Změny ve mzdové účtárně v roce 2019

je odbornicí v oblastech zaměstnávání, mezd a pracovního práva. Pracovněprávní problematikou se zabývá již více než 20 let, je oblíbenou a zkušenou lektorkou

PROGRAM:

 • Průměrný výdělek pro rok 2019
 • Redukční  hranice v nemocenském pojištění  pro rok 2019
 • Nové sazby v sociálním pojištění pro rok 2019
 • Maximální vyměřovací základ v nemocenském pojištění pro rok 2019
 • Změna nezabavitelné částky pro exekuční srážky
 • E – neschopenka, jak ovlivní praxi zaměstnavatelů v roce 2019?
 • Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance, lékaře a  OSZZ  v oblasti e- neschopenek
 • První problémy z praxe 2018 s novými nemocenskými dávkami z pohledu mzdového účetnictví – zápočet do odpracovaných dob pro účely dovolené (již od 1.6.2018)
 • Změna v rozhodné částce pro vznik nemocenského  pojištění –  správná definice zaměstnání malého rozsahu a principy odvodu pojištění a registrace
 • Změny v daňové oblasti – slevy pro rok 2019 a aktuální změny ke dni konání semináře
 • Nové formuláře, nový formulář pro roční zúčtování daně – způsob vyplnění
 • Příspěvek zaměstnavatele na knihy v praxi – jak správně uplatnit
 • Změna minimální, zaručené mzdy a navazující parametrické změny  – minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění, limity pro daňový bonus a solidární daň
 • Změny ve zdravotním pojištění –  změna rozhodné částky pro vznik pojištění , registrace a příklady
 • Zrušení karenční doby, kompenzace zaměstnavatelům, navrhované změny v odvodech pojištění, související změny v zákoníku práce
 • Další změny ke dni konání semináře, které ovlivní praxi mzdové účtárny
 • Program bude aktuálně doplňován o chystané a schválené změny pro rok 2019

 

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.