Změny zákona o DPH 2018 / 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele. Na praktických příkladech si procvičíte zásadní změny zákona o DPH 2018 a 2019. Upozorněni budete na vazby na zákon o účetnictví.

daňová poradkyně, dlouholetá zkušená lektorka, autorka řady odborných publikací k DPH v tuzemsku a v zahraničí. specialistka na DPH

PROGRAM:

 • úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura,
 • pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU,
 • obrat – počítání obratu u společnosti,
 • upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření dle článku 31 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty,
 • místo plnění při pořízení zboží z EU (§ 11), vyloučení NNO v případě pořízení zboží do jiného členského státu než je stát vydání DIČ, které poskytl kupující dodavateli (zaúčtování),
 • změna při přenechání zboží s povinností odkupu (leasing § 13 odst. 3 písm. d) vč. zaúčtování,
 • změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh – informace GFŘ – podrobně (zaúčtování),
 • podmínky přiznání daně při přijetí zálohy, DPH u poukázek,
 • povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku (zaúčtování u odběratele),
 • změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku (§ 78e) a u zásob – manka a škody, ztráta, zničení, krádež aj. – vědomostní test: věděl, vědět měl a mohl vědět o osudu majetku (zaúčtování); vyrovnání odpočtu u zásob § 77 – informace GFŘ (zaúčtování),
 • oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu (zaúčtování),
 • rozšíření ručení za daň na platby virtuální měnou,
 • nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, uvedení odpočtu do jiného období v době kontroly FÚ, nebo postupu k odstranění pochybností,
 • režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců – upozornění GFŘ na podvody u agentur práce,
 • nespolehlivá osoba, nespolehlivý plátce – informace GFŘ.

 

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.