Daňový a účetní speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč

Základní informace

Od  26.11.2019  9:00
Do  28.11.2019  16:00
Variabilní symbol: 2019997
Adresa: Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, 53341, Česká Republika, mapa

Lektoři

Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Ing. Petr Kout CSc.
Ing. Petr Kout CSc.

Daňový a ekonomický poradce, dlouholetý lektor

Ing. Roman Škaloud

specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

7 500
Přihlásit se můžete zde

Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2019. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020.

Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru.

Harmonogram školení :

Út 26.11.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová 

Út 26.11    9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Vše k dani z příjmů PO a FO, novinky 2020 - Ing. Kout Csc.

St 27.11.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Účetnictví podnikatelů, roční účetní závěrka 2019, novinky 2020 - Ing. Pilátová

Čt 28.11.  9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  DPH v tuzemsku a v zahraničí, novinky 2020 - Ing. Škaloud                                                                                          

Ubytování :

Ubytování si zájemce může zajistit přímo v LLB na : obchod@llb.cz, telefon – 466 860 860, ve dvoulůžkových pokojích, dále se lze ubytovat v penzionech v bezprostřední blízkosti lázní, v případě zájmu dodáme kontakty. 

Stravování :

Všem účastníkům semináře bude k dispozici coffe break a oběd, ubytovaní účastníci semináře v LLB budou mít stravování zajištěno formou snídaně bufetovým způsobem, oběda a večeře servírované, výběrem ze tří menu.

Nabídka služeb v LLB :

Jednotlivé léčebné procedury si lze objednávat ihned po přihlášení se na seminář, a to v době mimoškolní, procedury si hradí klienti sami. Možnosti procedur – výběr z masáží, koupelí, zábalů, sauna, Whirlpool, rašelinové obklady, KORÉ solná jeskyně a další procedury dle dohody s vedením Wellness centra.

Kontakt - obchod@llb.cz, telefon – 466 860 860. Webová stránka lázní – www.llb.cz, kde naleznete veškeré potřebné informace o službách těchto krásných lázní, včetně fotogalerie.

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2019, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2019 a aktuální změny chystané pro rok 2020 ve zmiňovaných zákonech.

Program

I. den 26.11.2019 - Ing. Petr Kout Csc. - Daně z příjmů právnických a fyzických osob 2019 - Novinky 2020

 • Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů
 • Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní
 • Daňové a nedaňové náklady – problémy
 • Výpočet daňové povinnosti DPPO a DPFO
 • Odpočty od základu daně, slevy na dani
 • Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů
 • Podávání přiznání k dani z příjmů
 • Výpočet záloh na daň
 • Zdanění podílů na zisku
 • aktuální změny, chystané pro rok 2020

II. den 27.11.2019 - Ing. Jana Pilátová - Roční účetní závěrka podnikatelů 2019

 • Desatero před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout 
 • Inventarizace, inventarizační rozdíly,
 • KZ účtování zásob způsobem A a B,
 • Časové rozlišení, dohadné položky, odpisy, opravné položky, kursové rozdíly, odložená daň, splatná daň
 • Na co si dát pozor? Kde se chybuje?
  • Kontrolní vazby v obratové předvaze; nelogické zůstatky na účtech; účty, které nesmí mít zůstatky k rozvahovému dni
  • Podrozvaha u podnikatelů – cenný zdroj informací pro management i uživatele účetní závěrky
  • Přehled situací, kde se v praxi chybuje při sestavení Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát
 • Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, výroční zpráva)
 • Povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejnění účetní závěrky
 • Upozornění na vybrané novinky roku 2019 ve vazbě na účetní závěrku

III. Den 28.11.2019 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2019, novinky 2020

 • Legislativní vývoj u DPH
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
 • Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)
 • Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH
 • §10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)
 • Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu
 • Změny u vystavování daňových dokladů a povinnost jejich doručování v roce 2019souhrnný daňový doklad
 • Základ daně a jeho opravaopravné daňové doklady
 • Nové pojetí nedobytných pohledávek
 • Sazby daně a jejich plánované změny na rok 2020 (plánované rozšíření sazby daně 10 %)
 • Opětovné zařazení rozhlasového a televizního vysílání mezi plnění osvobozená od daně
 • Změny u dodání nemovitých věcí a u nájmu nemovitých věcí
 • Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změn
 • Dovoz a vývoz zboží
 • Služby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2019)
 • Nárok na odpočet daně a odpočet daně při změně režimu (§ 79)
 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. „dobré víry“ pro rok 2019
 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut
 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019
 • Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.
 • Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)
 • Další aktuality u DPH

Kurzovné

 • 6.198,-Kč bez DPH   | 7.500,-Kč vč. DPH
 • 12.231,-Kč bez DPH | 14.800,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 18.347,-Kč bez DPH | 22.200,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break, oběd, osvědčení od InAkademia s.r.o. o absolvování semináře 

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

 

 

Přihlásit se na kurz

TOP kurzy

Kurz účetnictví pro podnikatelské subjekty - třídenní kurz
19.11.2019 - 21.11.2019
Kde: Hotel Labe, Pardubice
Lektor: Lenka Šamanová
Zobrazit více
Účetní speciál 2020 - EGYPT *****
26.04.2020 - 03.05.2020
Kde: Hotel Stella Di Mare Beach & Spa *****, Egypt
Lektor: Ing. Jana Pilátová
Zobrazit více

Podobné kurzy

Technické zhodnocení a opravy majetku – účetní a daňové aspekty
23.10.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Petr Kout CSc.
Zobrazit více
DPH u obcí a příspěvkových organizací, metodika 2019 a novinky pro rok 2020
29.10.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Zdeněk Kuneš
Zobrazit více
Kurz DPH pro pokročilejší, včetně příkladů z praxe 2019
30.10.2019
Kde: Hotel Labe, Pardubice
Lektor: Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
Novela zákona o EET a související změny u DPH v roce 2020
04.11.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Tomáš Líbal
Zobrazit více

Lokalita: Léčebné lázně Bohdaneč

Léčebné lázně Bohdaneč leží v nádherném prostředí polabské nížiny, vzdálené pouhých 8 km od Pardubic. Krásu malebné rovinaté krajiny dotváří jehličnaté a listnaté lesy, háje a středověké pozůstatky rozsáhlé rybniční soustavy. Lázeňské domy obklopené spoustou zeleně, kryté kolonády, vlídné prostředí a čistý vzduch přispívají k nezapomenutelnému zážitku každého návštěvníka lázní.

Příroda obdarovala Lázně Bohdaneč vlastními přírodními léčivými zdroji, a to rozsáhlými ložisky slatiny nacházejícími se v nedalekém okolí a přírodní minerální vodou.

Lázeňský komplex je zasazen do rozlehlého parku, který vyniká skvostnou zahradní úpravou. V parku roste přibližně sto druhů dřevin, jejichž stáří se pohybuje kolem osmdesáti let. Ubytování je nabízeno v několika pavilonech různých kategorií.