Fakturace od A do Z v praxi roku 2019

Základní informace

11.10.2019  9:00 - 14:00
Variabilní symbol: 201969
Adresa: Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, 530 02, Česká Republika, mapa

Lektor

Květoslava Novotná
Květoslava Novotná

účetní a daňová poradkyně s mnohaletou praxí, majitelka účetní firmy v Brně, dlouholetá zkušená lektorka

1 800
Přihlásit se můžete zde

Školení je zaměřeno na oblast práce s fakturami, zálohovými fakturami, proformafakturami a daňovými doklady k přijatým platbám. Probereme problémové okruhy mezi které mimo jiné patří - opravné doklady, slevy, poukazy, přijetí úplaty a také inventarizační rozdíly. 

Seminář je určen pro fakturanty, účetní v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře. Vysvětlíme si základní principy a postupy týkající se uvedené oblasti.

Program

 • Vystavování, doručování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti a další související předpisy.

  Praxe po novele na základě „Daňového balíčku“ a ostatních změn v roce 2019 ke dni konání semináře

  Členění faktur na přijaté, vystavené a další používané druhy faktur - dokladů  

  • Faktury v účetnictví, ZÚ, vyhláška a ČÚS
  • Příklady faktur v přiznání k DPH a KH
  • Problémové okruhy – přijetí úplaty, opravné doklady, reklamace, slevy, poukazy, inventarizační rozdíly apod.
  • Vazba zákona o EET na faktury
  • Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
  • Forma listinná, elektronizace faktur
  • Fakturace nájemného
  • Přefakturace
  • Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH
  • Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
  • Úroky z prodlení
  • Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
  • Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový
  • Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace - účtování
  • Náležitosti faktur
  • podle zákona o účetnictví
  • podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení,
  • opravné účetní a daňové doklady,
  • faktury v daňové evidenci
  • obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
  • faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury
  • Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
  • Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
  • Příklady z judikatury NSS

  Dotazy, diskuse

Kurzovné

 • 1.488 Kč bez DPH | 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810 Kč bez DPH | 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215 Kč bez DPH | 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

Přihlásit se na kurz

TOP kurzy

Daňový a účetní speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč
26.11.2019 - 28.11.2019
Kde: Lázně Bohdaneč
Lektoři: Ing. Jana Pilátová, Ing. Petr Kout CSc., Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
DPH při obchodování v rámci EU a s třetími zeměmi aktuálně
18.12.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
Zobrazit více

Podobné kurzy

Kurz DPH pro pokročilejší, včetně příkladů z praxe 2019
14.10.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jeho odepisování, účetně a daňově
15.10.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektoři: Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout CSc.
Zobrazit více
Technické zhodnocení a opravy majetku – účetní a daňové aspekty
23.10.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Petr Kout CSc.
Zobrazit více
DPH u obcí a příspěvkových organizací, metodika 2019 a novinky pro rok 2020
29.10.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Zdeněk Kuneš
Zobrazit více