Kurz DPH pro pokročilejší, včetně příkladů z praxe 2019

Základní informace

14.10.2019  9:00 - 14:00
Variabilní symbol: 201926
Adresa: Dům techniky, Náměstí Republiky 2686, Pardubice, 530 02, Česká Republika, mapa

Lektor

Ing. Roman Škaloud

specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

1 800
Přihlásit se můžete zde

Seminář je určen pro finanční účetní, daňové poradce a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů.

Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na zadaných příkladech z oblasti DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na zadaných příkladech z oblasti DPH. 

Program

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech.

 • Dodání zboží a služeb – co je předmětem daně
 • Místo plnění – správné určení místa plnění u zboží a služeb (základní pravidlo, výjimky, přeshraniční služby)
 • Povinnost přiznat daň ze záloh – kdy musí příjemce zálohy přiznat z přijaté platby daň
 • Daňové doklady – správné vystavování daňových dokladů a jejich doručování příjemcům plnění
 • Základ daně – co vstupuje do základu daně, jak správně základ daně vypočítat
 • Sazby daně – postup při správném stanovení sazby daně, závazné zatřídění
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně – prodej nemovitostí, pozemků, pronájem
 • Intrakomunitární plnění – plnění v rámci EU, kdy a jak správně danit
 • Dovoz a vývoz – zdaňování dovozu, prokazování vývozu, služby přímo vázané na dovoz a vývoz
 • Nárok na odpočet daně – prokazování odpočtu daně, uplatnění odpočtu daně v rámci daňové kontroly, kdy lze odpočet uplatnit, úprava a vyrovnání odpočtu daně, prokazování zničení, ztráty a odcizení majetku
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba – popis závažného porušení povinností plátce daně
 • Ručení příjemce plnění – jaká přijmout opatření pro eliminaci rizika ručení
 • Přenesená daňová povinnost – kdy ji uplatnit, jak postupovat při uplatnění tohoto režimu
 • Kontrolní hlášení a sankce v souvislosti s kontrolním hlášením – co kontrolní hlášení přináší, jak žádat o prominutí sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením
 • Vykazování daně u společností (bývalé sdružení) v roce 2019 – jak postupovat v roce 2019 při vykazování daně

Kurzovné

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

Přihlásit se na kurz

TOP kurzy

Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví
12.09.2019 - 13.09.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Lenka Šamanová
Zobrazit více
Daňový seminář 2019 Turecko
26.09.2019 - 03.10.2019
Kde: Hotel Turunc *****, Turecko
Lektor: Ing. Daniela Burianová, LL.M.
Zobrazit více
Daňový a účetní speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč
26.11.2019 - 28.11.2019
Kde: Lázně Bohdaneč
Lektoři: Ing. Jana Pilátová, Ing. Petr Kout CSc., Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více

Podobné kurzy

Cestovní náhrady 2019, včetně zaúčtování a zdanění
18.09.2019
Kde: Dům techniky, Pardubice
Lektor: Květoslava Novotná
Zobrazit více
Fakturace od A do Z v praxi roku 2019
11.10.2019
Kde: Dům techniky, Pardubice
Lektor: Květoslava Novotná
Zobrazit více
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jeho odepisování, účetně a daňově
15.10.2019
Kde: Dům techniky, Pardubice
Lektoři: Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout CSc.
Zobrazit více
Technické zhodnocení a opravy majetku – účetní a daňové aspekty
23.10.2019
Kde: Dům techniky, Pardubice
Lektor: Ing. Petr Kout CSc.
Zobrazit více