Speficika účetnictví a zdaňování NNO dle vyhlášky 504/2002 Sb.

Základní informace

25.11.2019  9:00 - 14:00
Variabilní symbol: 2019101
Adresa: Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Lektor

Ing. Daniela Burianová, LL.M.
Ing. Daniela Burianová, LL.M.

auditorka, daňová poradkyně, jednatelka společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Členka sekce pro neziskové organizace KDP ČR. Zaměřuje se na poskytování daňového poradenství a auditorských služeb podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. 

2 000
Přihlásit se můžete zde

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé účetní neziskových organizací, zejména spolků, o.p.s. a ústavů. Bude podán stručný přehled problematiky těchto organizací se zaměřením na odlišnosti od podnikatelských subjektů

Seminář je určen pro účetní jednotky, účtujících dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, odlišnosti neziskovek v rámci účetnictví a zpracování roční účetní závěrky 2019 od podnikatelských subjektů, inventarizace, specifika v dani z příjmu právnických osob

Program

 • Vymezení neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 504/2002 Sb.
 • Dlouhodobý majetek – jeho vymezení a účtování
 • Účtování o dotacích, příspěvcích a fondech
 • Odlišnosti ve směrné účtové osnově a postupech účtování oproti podnikatelským subjektům
 • Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů
 • Fondové hospodaření
 • Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost a členění pro účely daně z příjmů
 • Účetní závěrka – rozsah, náležitosti, zveřejnění, upozornění na odlišnosti od podnikatelských subjektů
 • Specifika v dani z příjmu právnických osob u neziskových organizací
 • Další daňové povinnosti – silniční daň, daň z nemovitostí a sledování obratu pro účely povinné registrace plátce DPH
 • Výroční zpráva, vnitřní předpisy evidence skutečných majitelů

Kurzovné

 • 1.653,-Kč bez DPH | 2.000,-Kč vč. DPH
 • 3.140,-Kč bez DPH | 3.800,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.711,-Kč bez DPH | 5.700,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

Přihlásit se na kurz

TOP kurzy

Kurz účetnictví pro podnikatelské subjekty - třídenní kurz
19.11.2019 - 21.11.2019
Kde: Hotel Labe, Pardubice
Lektor: Lenka Šamanová
Zobrazit více
Daňový a účetní speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč
26.11.2019 - 28.11.2019
Kde: Lázně Bohdaneč
Lektoři: Ing. Jana Pilátová, Ing. Petr Kout CSc., Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
Účetní speciál 2020 - EGYPT *****
26.04.2020 - 03.05.2020
Kde: Hotel Stella Di Mare Beach & Spa *****, Egypt
Lektor: Ing. Jana Pilátová
Zobrazit více

Podobné kurzy

Technické zhodnocení a opravy majetku – účetní a daňové aspekty
23.10.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Petr Kout CSc.
Zobrazit více
DPH u obcí a příspěvkových organizací, metodika 2019 a novinky pro rok 2020
29.10.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Zdeněk Kuneš
Zobrazit více
Kurz DPH pro pokročilejší, včetně příkladů z praxe 2019
30.10.2019
Kde: Hotel Labe, Pardubice
Lektor: Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
Novela zákona o EET a související změny u DPH v roce 2020
04.11.2019
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Tomáš Líbal
Zobrazit více