Historie společnosti

Z historie až po současnost

Od tajemnice Svazu účetních až po profesní vzdělávací společnost – InAkademia s.r.o.

Zakladatelka vzdělávací organizace Institut vzdělávání účetních s.r.o. v Pardubicích, pí. Květoslava Nechvílová původně zastávala funkci tajemnice základní organizace Svazu účetních Pardubice, založené v roce 1993. Snahou Svazu účetních bylo dosáhnout legislativní úpravy postavení účetních odborníků, rozšířit rozvoj metodiky účetnictví, vybudovat jednotný systém vzdělávání a zabezpečit systém pravidelného doškolování účetních.

Ve funkci tajemnice Svazu účetních Pardubice působila paní Květoslava Nechvílová až do roku 2004, kdy založila samostatný subjekt – Institut vzdělávání účetních s.r.o. Pardubice a stala se jeho majitelkou a jednatelkou. Vzhledem ke svým profesně odborným zkušenostem a znalostem v řídící a organizační činnosti systematicky rozvíjela činnost této nové organizace v oblasti vzdělávání pro podnikatelské i neziskové organizace, soukromý i veřejnoprávní sektor.

Institut vzdělávání účetních s.r.o. na bázi smluvního vztahu se Svazem účetních Pardubice zajišťoval vzdělávací činnost z oblasti účetnictví, daní, DPH, mzdového účetnictví, práva a předpisů souvisejících pro její členy a pro ostatní zájemce z řad účetní veřejnosti. Pro zájemce zabezpečoval členství ve Svazu účetních Pardubice, a to jak pro individuální, tak i kolektivní členství. Pro členy SÚ Pardubice zajišťoval pojištění účetní profese u Pojišťovny ČSOB a.s., a to jak pro účetní v zaměstnaneckém poměru, tak i pro OSVČ a účetní firmy.

Jako jedna z velmi mála vzdělávacích organizací IVÚ s.r.o. připravoval a organizoval i tematická týdenní školení před koncem kalendářního roku, směřovaná na proškolení aktuálních a problémových okruhů ekonomických zákonů pro správné vyhotovení ročních účetních závěrek a daňových přiznání, seznámení s připravovanými novelami zákonů pro rok příští. Tyto akce byly vždy pořádány v rekreačních a horských oblastech Čech a Moravy, v relaxačních hotelových zařízeních na vysoké úrovni.

V neposlední řadě byly každoročně pořádány i zahraniční školící akce pro daňové a ekonomické poradce, auditory, vyšší ekonomický management podnikatelských firem a majitele účetních firem.

V lednu roku 2016, došlo ke změně jednatelky a zároveň k přejmenování společnosti. Společnost InAkademia s.r.o. převzala Bc. Markéta Skřivánková. Změna názvu i jednatelky přinesla společnosti nový náhled a moderní přístup k vzdělávání. InAkademia s.r.o. rozšířila své služby ve vzdělávání o lidské zdroje, komunikační a obchodní dovednosti, akreditované kurzy a kurzy na míru.

V červenci roku 2018 společnost InAkademia s.r.o. převzala Lenka Šamanová, jako jednatelka pokračuje v rozvíjení společnosti.