Naši lektoři

Lenka Šamanová - Účetnictví, Daňová evidence, Mzdové účetnictví
Lenka Šamanová

Vedoucí účetní kanceláře. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti daní a ekonomie. Odborné znalosti v oboru účetnictví, personalistiky, ekonomie, daní a podnikání. Od roku 2013 působí jako odborný lektor v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání.

Specializace: Účetnictví, Daňová evidence, Mzdové účetnictví
Bc. František Jordán - tvůrce výukových videí pro práci s Apple produkty, školitel, technik, redaktor webů appliste.cz, ilifehacking.cz a přispěvatel do Super Apple magazínu
Bc. František Jordán

IT nadšenec, kterého nadchl svět marketingu. Ve své praxi pomohl vyrůst již desítkám firem. Specialista na PPC reklamy, webovou analytiku, SEO a Apple produkty.

Specializace: tvůrce výukových videí pro práci s Apple produkty, školitel, technik, redaktor webů appliste.cz, ilifehacking.cz a přispěvatel do Super Apple magazínu
Ing. Daniela Burianová, LL.M. - Účetnictví, DPH, neziskové organizace
Ing. Daniela Burianová, LL.M.

auditorka, daňová poradkyně, jednatelka společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Členka sekce pro neziskové organizace KDP ČR. Zaměřuje se na poskytování daňového poradenství a auditorských služeb podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. 

Specializace: Účetnictví, DPH, neziskové organizace
Ing. Jana Ledvinková - DPH
Ing. Jana Ledvinková

Daňová poradkyně, specialistka na DPH v tuzemku i v zahraničí, autorka odborných publikací

Specializace: DPH
Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Ing. Jiří Klíma - Daň z příjmů
Ing. Jiří Klíma

Daňový poradce, zkušební komisař Komory daňových poradců, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Specializace: Daň z příjmů
Ing. Kristýna Jordánová - Specialistka na PPC reklamy, webovou analytiku, SEO
Ing. Kristýna Jordánová

Ekonomka s kreativní duší, podnikatelka, která pomohla nastartovat celou řadu sturt-upů i neprosperujících firem. Nechejte se provést světem marketingu a využívejte jeho možností naplno.

Specializace: Specialistka na PPC reklamy, webovou analytiku, SEO
Ing. Lenka Tomáš Sabelová - Celní řízení, původ zboží, legislativa EU v oblasti cel, daní pří dovozu a vývozu, Exstrastat a Intrastat
Ing. Lenka Tomáš Sabelová

Působnost přes 20 let v Celní správě ČR na vedoucích pozicích. Specializace na celní řízení při dovozu a vývozu zboží. V současné době působí v soukromém sektoru, kde zajišťuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu. Je rovněž zkušenou lektorkou.

Specializace: Celní řízení, původ zboží, legislativa EU v oblasti cel, daní pří dovozu a vývozu, Exstrastat a Intrastat
Ing. Petr Kout CSc. - Daně, účetnictví
Ing. Petr Kout CSc.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.

Od roku 1991 jako OSVČ se věnuje účetnímu a daňovému poradenství, přednáškové a publikační činnosti.

Od roku 1993 je členem Komory daňových poradců ČR.

Působí jako učitel na University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

Specializace: Daně, účetnictví
Ing. Roman Škaloud

specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

Ing. Tomáš Smutný
Ing. Tomáš Smutný

generální ředitel QI GROUP a.s., odborník na mzdovou problematiku a personalistiku

Ivana Desenská - všechny tipy důchodů
Ivana Desenská

pracuje na České správé sociálního zabezpečení, specializuje se na všechny tipy důchodů, působí jako odborný lektor

Specializace: všechny tipy důchodů
JUDr. Pavel Matoušek

Specialista na INTRASTAT CZ, INCOTERMS, kombinovanou nomenklaturu, celní problematiku

Specializace: DPH
JUDr. Petr Bukovjan - Lektor, specialista a poradce v oblasti pracovního práva
JUDr. Petr Bukovjan

časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Průvodce (BMSS-Start), Mzdová a personální praxe v otázkách a odpovědích, Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag-Dashöfer), atd. Autor knihy Zákoník práce s judikaturou (Wolters Kluwer, 2008). Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Člen redakční rady časopisu Práce a mzda.

Specializace: Lektor, specialista a poradce v oblasti pracovního práva
JUDr. Svatopluk Galočík - DPH, obchod mezi státy EU a třetími zeměmi
JUDr. Svatopluk Galočík

Od roku 1993 pracoval na Ministerstvu financí na odboru nepřímých daní, oddělení DPH, a podílel se tak na tvorbě legislativy DPH až do roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU. Od roku 2004 uplatňuje nabyté znalosti a zkušenosti v soukromém sektoru, kde působí jako finanční a ekonomický poradce, provádí lektorskou a publikační činnost, zejména v oblasti intrakomunitárního plnění a obchodu s třetími zeměmi.

 

Specializace: DPH, obchod mezi státy EU a třetími zeměmi
Květoslava Novotná
Květoslava Novotná

účetní a daňová poradkyně s mnohaletou praxí, majitelka účetní firmy v Brně, dlouholetá zkušená lektorka

Mgr. Linda Řezníčková

pracovnice Státního oblastního archivu Zámrsk.

Specializace: archivní a spisová služba, elektronická skartace
Mgr. Magdaléna Vyškovská - pracovní, cizinecké, daňové právo
Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců“), spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice

 

Specializace: pracovní, cizinecké, daňové právo
Mgr. Veronika Bakešová - účetnictví podnikatelských subjektů, daně, účetnictví neziskových organizací, odborné semináře
Mgr. Veronika Bakešová

odborný referent rozpočtu a financování UHK, všeobecná účetní, vedení účetnictví firem, lektorská činnost.

Specializace: účetnictví podnikatelských subjektů, daně, účetnictví neziskových organizací, odborné semináře
Mgr. Vladimír Černý - Personalistika
Mgr. Vladimír Černý

Specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký praktik s lidským přístupem k právní problematice. Více jak 15 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost se zaměřením na oblasti personálně-právní, vztahy mezi zaměstnavateli a odbory a občanské právo.

Specializace: Personalistika
Olga Franců - Personalistika, Lidé a jejich rozvoj
Olga Franců

Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, v současné době specialistka na oblast řízení lidských zdrojů, nastavování firemních procesů a měkkých dovedností

Specializace: Personalistika, Lidé a jejich rozvoj