Naši lektoři

Lenka Šamanová
Lenka Šamanová

Vedoucí účetní kanceláře. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti daní a ekonomie. Odborné znalosti v oboru účetnictví, personalistiky, ekonomie, daní a podnikání. Od roku 2013 působí jako odborný lektor v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání.

Specializace: Účetnictví, Daňová evidence, Mzdové účetnictví
Bc. Monika Horvátová
Specializace: metodik ELDP
Ing. Dana Vankeová
Ing. Dana Vankeová

Certifikovaná účetní, členka Komory certifikovaných účetních, v roce 2015 byla zvolena do Výkonnéhovýboru Svazu účetních

Specializace: DPH, Účetnictví
Ing. Daniela Burianová, LL.M.
Ing. Daniela Burianová, LL.M.

auditorka, daňová poradkyně, jednatelka společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Zaměřuje se na poskytování daňového poradenství a auditorských služeb podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. 

Specializace: Účetnictví, DPH, neziskové organizace
Ing. Iva Rindová

Lektorka roku 2014, zkušební komisařka Komory daňových poradců, pravidelná autorka článků pro mzdové účetní

Specializace: Mzdové účetnictví, Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
Ing. Iva Stejskalová
Ing. Iva Stejskalová

Ved. odd. nepřímých daní FÚ Pardubice

Specializace: DPH
Ing. Jan Vorlíček

Specialista na daně z příjmů, správu daní, bývalý ředitel FÚ Hradec Králové

Specializace: Daň z příjmů
Ing. Jana Ledvinková
Ing. Jana Ledvinková

Daňová poradkyně, specialistka na DPH v tuzemku i v zahraničí, autorka odborných publikací

Specializace: DPH
Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Ing. Jiří Klíma

Daňový poradce, zkušební komisař Komory daňových poradců, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Specializace: Daň z příjmů
Ing. Petr Kout Csc <br> Ing. Roman Škaloud
Ing. Petr Kout Csc
Ing. Roman Škaloud

Ing. Petr Kout Csc. je daňový a ekonomický poradce, dlouholetý lektor

Ing. Roman Škaloud je specialista na DPH v tuzemsku a v zahraničí, dlouhodobý zkušený lektor

Specializace: Daně z příjmů, DPH
Ing. Petr Kout CSc.
Ing. Petr Kout CSc.

Daňový a ekonomický poradce, dlouholetý lektor

Specializace: Daně, účetnictví
Ing. Roman Škaloud

specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

Ing. Tomáš Smutný
Ing. Tomáš Smutný

generální ředitel QI GROUP a.s., odborník na mzdovou problematiku a personalistiku

Ing. Zdeněk Kuneš
Ing. Zdeněk Kuneš

Spoluautor zákona o DPH, dlouholetý lektor, MF ČR – pracovník oddělení legislativy DPH

Specializace: DPH
Ivana Desenská
Ivana Desenská

pracuje na České správé sociálního zabezpečení, specializuje se na všechny tipy důchodů, působí jako odborný lektor

Specializace: všechny tipy důchodů
Ivana Desenská,<br> Bc. Monika Horváthová
Ivana Desenská,
Bc. Monika Horváthová

Iva Desenská – specialistka na důchodové pojištění

Bc. Monika Horváthová – specialistka na ELDP

JUDr. Pavel Matoušek

Specialista na INTRASTAT CZ, INCOTERMS, kombinovanou nomenklaturu, celní problematiku

Specializace: DPH
JUDr. Petr Bukovjan
JUDr. Petr Bukovjan

časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Průvodce (BMSS-Start), Mzdová a personální praxe v otázkách a odpovědích, Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag-Dashöfer), atd. Autor knihy Zákoník práce s judikaturou (Wolters Kluwer, 2008). Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Člen redakční rady časopisu Práce a mzda.

Specializace: Lektor, specialista a poradce v oblasti pracovního práva
JUDr. Svatopluk Galočík
JUDr. Svatopluk Galočík

Od roku 1993 pracoval na Ministerstvu financí na odboru nepřímých daní, oddělení DPH, a podílel se tak na tvorbě legislativy DPH až do roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU. Od roku 2004 uplatňuje nabyté znalosti a zkušenosti v soukromém sektoru, kde působí jako finanční a ekonomický poradce, provádí lektorskou a publikační činnost, zejména v oblasti intrakomunitárního plnění a obchodu s třetími zeměmi.

 

Specializace: DPH, obchod mezi státy EU a třetími zeměmi
Květoslava Novotná
Květoslava Novotná

účetní a daňová poradkyně s mnohaletou praxí, majitelka účetní firmy v Brně, dlouholetá zkušená lektorka

Mgr. Linda Řezníčková

pracovnice Státního oblastního archivu Zámrsk.

Specializace: archivní a spisová služba, elektronická skartace
Mgr. Vladimír Černý
Mgr. Vladimír Černý

Specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký praktik s lidským přístupem k právní problematice. Více jak 15 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost se zaměřením na oblasti personálně-právní, vztahy mezi zaměstnavateli a odbory a občanské právo.

Specializace: Personalistika
Mgr. Zdeněk Schmied
Mgr. Zdeněk Schmied

Specialista na pracovně-právní problematiku, pracovník útvaru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a podílí se na přípravě pracovněprávních předpisů

Specializace: Mzdové účetnictví a personalistika
Olga Franců
Olga Franců

Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, v současné době specialistka na oblast řízení lidských zdrojů, nastavování firemních procesů a měkkých dovedností

Specializace: Personalistika, Lidé a jejich rozvoj
Tomáš Líbal
Tomáš Líbal

Účetní a ekonomický poradce

Specializace: Účetnictví
Zdeněk Křížek
Zdeněk Křížek

Specialista  v personální a mzdové oblasti, autor řady odborných článků, dlouholetý lektor, statutární zástupce DAKREZ s.r.o.

Specializace: Mzdové účetnictví a personalistika