Profil společnosti

O společnosti

InAkademia s.r.o. se opírá o tradiční metody nástroje řízení, doplňované aktuálními trendy v oblasti moderního managementu a systému vzdělávání.

Naším cílem je dlouhodobý a partnerský vztah s klienty, založený na důvěře, etice, ochraně a vzájemné podpoře zájmů a cílů.

Pomáháme lidem dosáhnout k jejich celkovému osobnímu i společenskému rozvoji.

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“
– Dalajláma