Rekvalifikace

Všechny naše rekvalifikační kurzy mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci na novou profesi. Je to příležitost pro Vás!

Zvolená rekvalifikace

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

  1. druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
  2. rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Při splnění daných podmínek hradí rekvalifikaci příslušný úřad práce.

JAK POSTUPOVAT?

  • Zažádejte si na Vašem kontaktním pracovišti ÚP o formulář o zvolenou rekvalifikaci (elektronicky ke stažení zde).
  • Předložte Úřadu práce (referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky) svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A.
  • Kontaktujte nás a my vám vystavíme a potvrdíme formulář „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ – část C, které tvoří přílohu vaší žádosti.
  • Předložte úřadu práce formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ s výše uvedenou přílohou. Tyto doklady je nutné předat úřadu práce minimálně 3 týdny před zahájením kurzu, protože požadavek je posuzován komisí.

Více informací o zvolené rekvalifikaci naleznete na portálu MPSV.