Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku - Zámek Valeč, kurzy daně, kurzy dph, seminář dph

Daňový a účetní profesionál 2022, novinky roku 2023 na zámku

Základní informace o kurzu

Od  29.11.2022  9:00
Do  01.12.2022  16:00
Variabilní symbol: 2022555
Adresa vzdělávacího kurzu: Zámek Valeč - Wellness hotel, Valeč 1, Valeč, 67553, Vysočina, mapa

Lektoři

Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Ing. Petr Kout CSc. - Daně, účetnictví
Ing. Petr Kout CSc.

Daňový a ekonomický poradce, dlouholetý lektor

Ing. Roman Škaloud

specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

14 600
Přihlásit se můžete zde

Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2022. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2023, zejména s novelou zákona o účetnictví a novelou zákona o DPH.

Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru.

Harmonogram školení :

Út 29.11.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová 

Út 29.11    9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod Novinky roku 2022/2023 a poznatky z auditorské praxe - Ing. Jana Pilátová

St 30.11.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  DANĚ Z PŘÍJMŮ 2022/2023 AKTUÁLNĚ - Ing. Petr Kout, CSc.

Čt 01.12.  9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  Aktuální pohled na DPH, Novinky 2022/2023  - Ing. Škaloud                                                                                          

Ubytování :

Pro tento třídenní seminář jsem pro vás vybrala luxusní čtyřhvězdičkový wellness hotel Zámek Valeč na Vysočině. Ubytování je zajištěno na dvě noci ve dvoulůžkových pokojích, v ceně máte neomezený vstup do hotelového wellness https://www.hotel-valec.cz/wellness/   

Stravování :

Všichni účastníci semináře mají k dispozici plnou penzi, snídaně bufetovým způsobem, oběd a večeře servírované, výběrem ze tří menu. Na semináři budete mít coffe break a nealkoholické nápoje. V ceně nejsou zahrnuty alkoholické nápoje. 

 

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví a nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2022, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2022 a aktuální změny chystané pro rok 2023 ve zmiňovaných zákonech.

Program vzdělávacího kurzu

I. den 29.11.2022 - Ing. Jana Pilátová - Novinky roku 2022/2023 a poznatky z auditorské praxe

 1. novinky roku 2022/2023

  • Podle stavu legislativy se budeme věnovat novinkám v daňových zákonech ve vazbě na podvojné účetnictví podnikatelů (momentálně se připravuje nový vládní balíček daňových novel a předpokládá se aktualizace pokynu GFŘ k dani z příjmů)
  • Nový zákon o účetnictví – informace o stavu legislativního procesu (ke konci roku se předpokládá předání vládního návrhu k projednání poslaneckou sněmovnou Parlamentu)

 2. příprava na účetní závěrku 2022

  • Na co nezapomenout před uzavřením účetních knih (desatero)
  • Poznatky z auditorské praxe (kde se chybuje a na co si dát pozor)

  Účtování pohledávek a závazků (ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy)

  • povinnost dodanění dluhů po splatnosti (vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů; vazba na účetnictví (ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účty) a vazba na přiznání k dani z příjmů právnických osob)
  • účetní a daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti (povinnost tvorby opravných položek a možnost jejich uplatnění za účelem snížení základu daně z příjmů)
  • vykazování pohledávek a závazků v rozvaze (vybraná ustanovení z vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění p.p.)

  Kdo se v tom má vyznat?

  • Obecně závazné právní předpisy versus interpretace Národní účetní rady (Interpretace I–21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku; I–23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky; I–42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou; I–43 Poskytnuté zálohy v cizí měně; I-47 Přijaté zálohy v cizí měně)

  Vnitřní předpisy aneb systém, řád a pořádek se vyplatí

  • Vnitřní předpisy – povinné
  • Vnitřní předpisy – ostatní
  • Doporučení: Čím méně textu, tím více čtenářů aneb v jednoduchosti je spolehlivost

  Informační tok ve firmě

  • proč je správný, včasný a průběžný informační tok ve firmě nezbytně nutný nejen pro správný chod firmy, ale též pro finanční účetnictví?

  Čím dál větší problém: Kompetence aneb co ještě patří mezi povinnosti účetní a co už ne

  • vystavování prvotních dokladů, druhy/ typy prvotních dokladů, kdo je oprávněný vystavovat prvotní doklady, jejich věcná a formální kontrola, zápisy do finančního účetnictví bez prvotních dokladů je dle zákona nepřípustné
  • odpovědnost za
   • vystavení prvotního účetního dokladu,
   • vedení účetnictví,
   • sestavování účetní závěrky
   • informace vykazované v účetní závěrce
   • sestavení výroční zprávy,
   • zprávy o vztazích,
   • zveřejnění účetní závěrky, výroční zprávy

 

II. den 30.11.2022 - Ing. Petr Kout, CSc. - Daně z příjmů 2022/2023 Aktuálně

 • Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů
 • Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní
 • Daňové a nedaňové náklady – vybrané problémy
 • Dlouhodobý hmotný majetek, jeh technické zhodnocení a vliv na základ daně z příjmů
 • Aktuální odpočty od základu daně, slevy na dani
 • Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů
 • Podávání přiznání k dani z příjmů
 • Výpočet záloh na daň
 • Zdaňování podílů na zisku

 

III. Den 1.12.2022 - Ing. Roman Škaloud - Aktuální pohled na DPH, novinky 2022/2023

 Nejnovější novely zákona o DPH

 • Aktuálních stanoviska GFŘ k zákonu o DPH a další metodické materiály
 • Počítání obratu a registrace k DPH + identifikované osoby
 • Místo plnění a zdanitelná plnění v tuzemsku
 • Obchodování v rámci EU + režim skladu (call of stock) + Přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU + podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do JČS
 • Daňové doklady, opravné daňové doklady
 • Nedobytné pohledávky
 • Vývoj sazeb daně
 • Osvobozená plnění + postup u pronájmu prostor pro bydlení
 • Dlouhodobý majetek z pohledu daně z příjmů a vliv na DPH
 • Úlevy v oblasti DPH (COVID, válka na Ukrajině)
 • Prominutí daně u elektřiny a plynu a vše s tím spojené
 • Dopady vystoupení Velké Británie z EU v oblasti DPH
 • Kryptoměny a DPH
 • DPH vcestovním ruchu
 • Dovoz a vývoz zboží (důkazní prostředky prokazující vývoz)
 • Uplatňování odpočtu daně + vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně a problémy, které to přináší
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Kontrolní hlášení a pokuty v souvislosti s ním + pravidla pro promíjení pokut
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) - režim EU, režim mimo EU, dovozní režim, povinnost registrace
 • Provozovatel elektronického rozhraní
 • Prodej zboží na dálku
 • Zdaňování veškerého dovozu zboží včetně zboží do hodnoty 22 EUR
 • Připravované novely zákona o DPH
 • Navýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2.000.000 Kč
 • Změna výše pokut u KH pro fyzické osoby a malé s.r.o.
 • Prodloužení lhůty na reakci na výzvu v souvislosti s KH
 • Změny u sazeb daně – možnost rozšíření snížené sazby daně, přesun položek v rámci sazeb, možnost zavedení sazby 0 – 5 %
 • Zrušení souhrnného hlášení a zavedení nového systému
 • Kontrola DPH a hlavní body, na které se správce daně zaměřuje
 • Další aktuality a novinky na DPH dle aktuálního legislativního vývoje
 • Dotazy účastníků semináře (průběžně)

Kurzovné

 • 14.600,-Kč vč. DPH
 • Kurzovné zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s plnou penzí, lektorné, školicí materiály, coffee break, osvědčení od InAkademia s.r.o. o absolvování semináře 

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude   toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

 

 

Přihlásit se na kurz

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2022. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2023, zejména s novelou zákona o účetnictví a novelou zákona o DPH.

Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru.

Harmonogram školení :

Út 29.11.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová 

Út 29.11    9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod Novinky roku 2022/2023 a poznatky z auditorské praxe - Ing. Jana Pilátová

St 30.11.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  DANĚ Z PŘÍJMŮ 2022/2023 AKTUÁLNĚ - Ing. Petr Kout, CSc.

Čt 01.12.  9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  Aktuální pohled na DPH, Novinky 2022/2023  - Ing. Škaloud                                                                                          

Ubytování :

Pro tento třídenní seminář jsem pro vás vybrala luxusní čtyřhvězdičkový wellness hotel Zámek Valeč na Vysočině. Ubytování je zajištěno na dvě noci ve dvoulůžkových pokojích, v ceně máte neomezený vstup do hotelového wellness https://www.hotel-valec.cz/wellness/   

Stravování :

Všichni účastníci semináře mají k dispozici plnou penzi, snídaně bufetovým způsobem, oběd a večeře servírované, výběrem ze tří menu. Na semináři budete mít coffe break a nealkoholické nápoje. V ceně nejsou zahrnuty alkoholické nápoje. 

 

⮟ 

Kde se kurz koná?

Místo konání kurzu je: Zámek Valeč - Wellness hotel, Valeč 1, Valeč, 67553, Vysočina
Můžete si kurz také zobrazit na mapě: https://mapy.cz/zakladni?x=16.0357628&y=49.1475603&z=17&source=firm&id=12775467&ds=1
⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná od 29.11.2022 9:00 do 01.12.2022 16:00
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Standardní cena je: 14 600 Kč
 • 14.600,-Kč vč. DPH
 • Kurzovné zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s plnou penzí, lektorné, školicí materiály, coffee break, osvědčení od InAkademia s.r.o. o absolvování semináře 

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude   toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

 

 


⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

I. den 29.11.2022 - Ing. Jana Pilátová - Novinky roku 2022/2023 a poznatky z auditorské praxe

 1. novinky roku 2022/2023

  • Podle stavu legislativy se budeme věnovat novinkám v daňových zákonech ve vazbě na podvojné účetnictví podnikatelů (momentálně se připravuje nový vládní balíček daňových novel a předpokládá se aktualizace pokynu GFŘ k dani z příjmů)
  • Nový zákon o účetnictví – informace o stavu legislativního procesu (ke konci roku se předpokládá předání vládního návrhu k projednání poslaneckou sněmovnou Parlamentu)

 2. příprava na účetní závěrku 2022

  • Na co nezapomenout před uzavřením účetních knih (desatero)
  • Poznatky z auditorské praxe (kde se chybuje a na co si dát pozor)

  Účtování pohledávek a závazků (ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy)

  • povinnost dodanění dluhů po splatnosti (vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů; vazba na účetnictví (ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účty) a vazba na přiznání k dani z příjmů právnických osob)
  • účetní a daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti (povinnost tvorby opravných položek a možnost jejich uplatnění za účelem snížení základu daně z příjmů)
  • vykazování pohledávek a závazků v rozvaze (vybraná ustanovení z vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění p.p.)

  Kdo se v tom má vyznat?

  • Obecně závazné právní předpisy versus interpretace Národní účetní rady (Interpretace I–21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku; I–23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky; I–42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou; I–43 Poskytnuté zálohy v cizí měně; I-47 Přijaté zálohy v cizí měně)

  Vnitřní předpisy aneb systém, řád a pořádek se vyplatí

  • Vnitřní předpisy – povinné
  • Vnitřní předpisy – ostatní
  • Doporučení: Čím méně textu, tím více čtenářů aneb v jednoduchosti je spolehlivost

  Informační tok ve firmě

  • proč je správný, včasný a průběžný informační tok ve firmě nezbytně nutný nejen pro správný chod firmy, ale též pro finanční účetnictví?

  Čím dál větší problém: Kompetence aneb co ještě patří mezi povinnosti účetní a co už ne

  • vystavování prvotních dokladů, druhy/ typy prvotních dokladů, kdo je oprávněný vystavovat prvotní doklady, jejich věcná a formální kontrola, zápisy do finančního účetnictví bez prvotních dokladů je dle zákona nepřípustné
  • odpovědnost za
   • vystavení prvotního účetního dokladu,
   • vedení účetnictví,
   • sestavování účetní závěrky
   • informace vykazované v účetní závěrce
   • sestavení výroční zprávy,
   • zprávy o vztazích,
   • zveřejnění účetní závěrky, výroční zprávy

 

II. den 30.11.2022 - Ing. Petr Kout, CSc. - Daně z příjmů 2022/2023 Aktuálně

 • Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů
 • Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní
 • Daňové a nedaňové náklady – vybrané problémy
 • Dlouhodobý hmotný majetek, jeh technické zhodnocení a vliv na základ daně z příjmů
 • Aktuální odpočty od základu daně, slevy na dani
 • Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů
 • Podávání přiznání k dani z příjmů
 • Výpočet záloh na daň
 • Zdaňování podílů na zisku

 

III. Den 1.12.2022 - Ing. Roman Škaloud - Aktuální pohled na DPH, novinky 2022/2023

 Nejnovější novely zákona o DPH

 • Aktuálních stanoviska GFŘ k zákonu o DPH a další metodické materiály
 • Počítání obratu a registrace k DPH + identifikované osoby
 • Místo plnění a zdanitelná plnění v tuzemsku
 • Obchodování v rámci EU + režim skladu (call of stock) + Přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU + podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do JČS
 • Daňové doklady, opravné daňové doklady
 • Nedobytné pohledávky
 • Vývoj sazeb daně
 • Osvobozená plnění + postup u pronájmu prostor pro bydlení
 • Dlouhodobý majetek z pohledu daně z příjmů a vliv na DPH
 • Úlevy v oblasti DPH (COVID, válka na Ukrajině)
 • Prominutí daně u elektřiny a plynu a vše s tím spojené
 • Dopady vystoupení Velké Británie z EU v oblasti DPH
 • Kryptoměny a DPH
 • DPH vcestovním ruchu
 • Dovoz a vývoz zboží (důkazní prostředky prokazující vývoz)
 • Uplatňování odpočtu daně + vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně a problémy, které to přináší
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Kontrolní hlášení a pokuty v souvislosti s ním + pravidla pro promíjení pokut
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) - režim EU, režim mimo EU, dovozní režim, povinnost registrace
 • Provozovatel elektronického rozhraní
 • Prodej zboží na dálku
 • Zdaňování veškerého dovozu zboží včetně zboží do hodnoty 22 EUR
 • Připravované novely zákona o DPH
 • Navýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2.000.000 Kč
 • Změna výše pokut u KH pro fyzické osoby a malé s.r.o.
 • Prodloužení lhůty na reakci na výzvu v souvislosti s KH
 • Změny u sazeb daně – možnost rozšíření snížené sazby daně, přesun položek v rámci sazeb, možnost zavedení sazby 0 – 5 %
 • Zrušení souhrnného hlášení a zavedení nového systému
 • Kontrola DPH a hlavní body, na které se správce daně zaměřuje
 • Další aktuality a novinky na DPH dle aktuálního legislativního vývoje
 • Dotazy účastníků semináře (průběžně)
⮟ 

Kdo kurz školí?

Ing. Jana Pilátová - auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR
Ing. Petr Kout CSc. - Daňový a ekonomický poradce, dlouholetý lektor
Ing. Roman Škaloud - specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

TOP kurzy

Aktuality mzdové účtárny pro rok 2022 - on-line záznam z webináře
Online (stále dostupné)
Kde: Online
Lektor: Ing. Tomáš Smutný
Zobrazit více
DPH v tuzemsku v praxi roku 2022, včetně příkladů a problémových okruhů
13.12.2022
Kde: Školící prostory InAkademia s.r.o., Pardubice
Lektor: Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
Sataya Resort Marsa Alam *****
23.02.2023 - 02.03.2023
Kde: Sataya Resort Marsa Alam *****
Lektor: Květoslava Novotná
Zobrazit více

Podobné kurzy

DPH v tuzemsku v praxi roku 2022, včetně příkladů a problémových okruhů
13.12.2022
Kde: Školící prostory InAkademia s.r.o., Pardubice
Lektor: Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
Sataya Resort Marsa Alam *****
23.02.2023 - 02.03.2023
Kde: Sataya Resort Marsa Alam *****
Lektor: Květoslava Novotná
Zobrazit více

Lokalita: Zámek Valeč na Vysočině

Hotel Zámek Valeč se nachází v malebné krajině Vysočiny nedaleko města Třebíče. Je to krásný čtyřhvězdičkový hotel  s wellness a spa. Vyberte si, kterým typem sauny začnete očistu těla i mysli. Nebo pokračujte do honosného Benátského dómu, odkud vedou cesty do dalších zákoutí saunového světa a relaxačních zón. 9 saun, ochlazovací bazén, občerstvení a spousta relaxačních místností. To je saunový svět v kostce. Rozmanité typy saun zajistí, že si na to pravé saunové přijde opravdu každý. Přesvěčte se sami. 

Reference: https://www.hotel-valec.cz/hotel/reference/