Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce - Kongres Hotel Jezerka ****, kurzy daně, kurzy dph, seminář dph

Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce

Základní informace o kurzu

Od  01.12.2020  9:00
Do  03.12.2020  16:00
Variabilní symbol: 20209998
Adresa vzdělávacího kurzu: Kongres Hotel Jezerka****, Seč - Ústupky 278, Seč, 538 07, Pardubický kraj, ČR, mapa

Lektoři

Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Ing. Petr Kout CSc. - Daně, účetnictví
Ing. Petr Kout CSc.

Daňový a ekonomický poradce, dlouholetý lektor

Ing. Roman Škaloud

specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

7 500
Přihlásit se můžete zde

Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2020. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020.

Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru.

Harmonogram školení :

Út 1.12.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová 

                9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Účetnictví podnikatelů, roční účetní závěrka 2020, novinky 2021 - Ing. Pilátová

St 2.12.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Vše k dani z příjmů PO a FO 2020, novinky 2021 - Ing. Kout Csc.

Čt 3.12.   9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  DPH v tuzemsku a v zahraničí, novinky 2021 - Ing. Škaloud                                                                                          

Ubytování :

Ubytování si zájemce může zajistit přímo v Hotelu Jizerka na : , telefon – 469 676 354, ve dvoulůžkových pokojích. 

Stravování :

Všem účastníkům semináře bude k dispozici coffe break a oběd, ubytovaní účastníci semináře v Hotelu Jezerka budou mít stravování zajištěno formou snídaně bufetovým způsobem, oběda a večeře servírované, výběrem ze tří menu.

Nabídka služeb v Hotelu Jezerka :

Jednotlivé odpočinkové aktivity lze objednávat ihned po přihlášení se na seminář, a to v době mimoškolní, procedury si hradí klienti sami. Možnosti aktivit – výběr z masáží, kosmetiky, akvafit centum, welness centum, sauna, Whirlpool a další dle dohody s vedením Wellness centra.

 • Kontakt - wellness@jezerka.cz, telefon – 469 318 381. Webová stránka – www.jezerka.cz, kde naleznete veškeré potřebné informace o službách tohoto krásného hotelu, včetně fotogalerie.

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2020, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2020 a aktuální změny chystané pro rok 2021 ve zmiňovaných zákonech.

Program vzdělávacího kurzu

I. den 1.12.2020 - Ing. Jana Pilátová - Účetnictví podnikatelů 2020/21, roční účetní závěrka

V průběhu tohoto semináře se budeme z účetního hlediska zabývat tím, „co dal a vzal rok 2020“, eventuelně co se připravuje pro rok 2021.

V průběhu našeho pracovního setkání si u jednotlivých účetních okruhů probereme i dopady legislativních změn, které byly vyvolány pandemií COVID – 19, do finančního účetnictví podnikatelských subjektů (např. změny u daně z nabytí nemovitých věcí, dotace na mzdy, zálohy na daň z příjmů, prodloužení lhůty pro konání valných hromad společností s r.o., akciových společností a družstev ve vazbě na odsouhlasení účetní závěrky a rozdělování zisku atd.)

Ve vazbě na přípravu účetní závěrky za rok 2020 si připomeneme na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout (např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku v oblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky k rozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň z příjmů – splatná i odložená)

Novinky pro rok 2021 budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku.

II. den 2.12.2020 - Ing. Petr Kout CSc. - Daně z příjmů PO a FO 2020/21 aktuálně

 • Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů
 • Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní
 • Daňové a nedaňové náklady – problémy
 • Aktuální problémy spojené s COVID-19
 • Výpočet daňové povinnosti DPPO a DPFO
 • Odpočty od základu daně, slevy na dani
 • Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů
 • Podávání přiznání k dani z příjmů
 • Výpočet záloh na daň
 • Zdanění podílů na zisku

III. Den 3.12.2020 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2020/21

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH týkající se tuzemska i zahraničí a na aktuality DPH a to i s výhledem do roku 2021. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Legislativní vývoj - novely zákona o DPH z roku 2019 a 2020
 • Uvažované změny na rok 2021
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH, včetně úlev v souvislosti s nouzovým stavem v ČR
 • Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani
 • Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH
 • Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu
 • Změny u vystavování daňových dokladů a vynaložení úsilí na jejich doručování, souhrnný daňový doklad
 • Nové pojetí zaokrouhlování a výpočtu daně u ceny s daní
 • Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady
 • Nové pojetí nedobytných pohledávek
 • Sazby daně a jejich změny na rok 2020 (rozšíření sazby daně 10 %)
 • Zúčtování záloh u tepla od 1. 1. 2020 a vodného a stočného od 1. 5. 2020
 • Sazby daně u vody a teplé vody
 • Sazby daně u piva
 • Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí
 • Intrakomunitární plnění v rámci EU
 • Dovoz a vývoz zboží
 • Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně
 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + tzv. „dobrá víra“
 • Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)
 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut
 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019
 • Další změny roku 2020: režim skladu uvnitř území EU, přiřazení přepravy při řetězových dodávkách v EU, zpřísnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do JČS, důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží
 • Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.
 • Výhled do roku 2021
 • Modelový příklad výpočtu daňové povinnosti za jedno zdaňovací období
 • Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů

Kurzovné

 • 6.198,-Kč bez DPH   | 7.500,-Kč vč. DPH
 • 12.231,-Kč bez DPH | 14.800,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 18.347,-Kč bez DPH | 22.200,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break, oběd, osvědčení od InAkademia s.r.o. o absolvování semináře 

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

 

 

Přihlásit se na kurz

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2020. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020.

Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru.

Harmonogram školení :

Út 1.12.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová 

                9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Účetnictví podnikatelů, roční účetní závěrka 2020, novinky 2021 - Ing. Pilátová

St 2.12.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Vše k dani z příjmů PO a FO 2020, novinky 2021 - Ing. Kout Csc.

Čt 3.12.   9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  DPH v tuzemsku a v zahraničí, novinky 2021 - Ing. Škaloud                                                                                          

Ubytování :

Ubytování si zájemce může zajistit přímo v Hotelu Jizerka na : , telefon – 469 676 354, ve dvoulůžkových pokojích. 

Stravování :

Všem účastníkům semináře bude k dispozici coffe break a oběd, ubytovaní účastníci semináře v Hotelu Jezerka budou mít stravování zajištěno formou snídaně bufetovým způsobem, oběda a večeře servírované, výběrem ze tří menu.

Nabídka služeb v Hotelu Jezerka :

Jednotlivé odpočinkové aktivity lze objednávat ihned po přihlášení se na seminář, a to v době mimoškolní, procedury si hradí klienti sami. Možnosti aktivit – výběr z masáží, kosmetiky, akvafit centum, welness centum, sauna, Whirlpool a další dle dohody s vedením Wellness centra.

 • Kontakt - wellness@jezerka.cz, telefon – 469 318 381. Webová stránka – www.jezerka.cz, kde naleznete veškeré potřebné informace o službách tohoto krásného hotelu, včetně fotogalerie.
⮟ 

Kde se kurz koná?

Místo konání kurzu je: Kongres Hotel Jezerka****, Seč - Ústupky 278, Seč, 538 07, Pardubický kraj, ČR
Můžete si kurz také zobrazit na mapě: https://www.google.cz/maps/place/Hotel+Jezerka/@49.8214174,15.6571514,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x470db2fd4b80dbe1:0x6d005d72e2ae547b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d49.821414!4d15.6593401
⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná od 01.12.2020 9:00 do 03.12.2020 16:00
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Standardní cena je: 7 500 Kč
 • 6.198,-Kč bez DPH   | 7.500,-Kč vč. DPH
 • 12.231,-Kč bez DPH | 14.800,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 18.347,-Kč bez DPH | 22.200,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break, oběd, osvědčení od InAkademia s.r.o. o absolvování semináře 

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

 

 


⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

I. den 1.12.2020 - Ing. Jana Pilátová - Účetnictví podnikatelů 2020/21, roční účetní závěrka

V průběhu tohoto semináře se budeme z účetního hlediska zabývat tím, „co dal a vzal rok 2020“, eventuelně co se připravuje pro rok 2021.

V průběhu našeho pracovního setkání si u jednotlivých účetních okruhů probereme i dopady legislativních změn, které byly vyvolány pandemií COVID – 19, do finančního účetnictví podnikatelských subjektů (např. změny u daně z nabytí nemovitých věcí, dotace na mzdy, zálohy na daň z příjmů, prodloužení lhůty pro konání valných hromad společností s r.o., akciových společností a družstev ve vazbě na odsouhlasení účetní závěrky a rozdělování zisku atd.)

Ve vazbě na přípravu účetní závěrky za rok 2020 si připomeneme na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout (např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku v oblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky k rozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň z příjmů – splatná i odložená)

Novinky pro rok 2021 budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku.

II. den 2.12.2020 - Ing. Petr Kout CSc. - Daně z příjmů PO a FO 2020/21 aktuálně

 • Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů
 • Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní
 • Daňové a nedaňové náklady – problémy
 • Aktuální problémy spojené s COVID-19
 • Výpočet daňové povinnosti DPPO a DPFO
 • Odpočty od základu daně, slevy na dani
 • Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů
 • Podávání přiznání k dani z příjmů
 • Výpočet záloh na daň
 • Zdanění podílů na zisku

III. Den 3.12.2020 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2020/21

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH týkající se tuzemska i zahraničí a na aktuality DPH a to i s výhledem do roku 2021. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Legislativní vývoj - novely zákona o DPH z roku 2019 a 2020
 • Uvažované změny na rok 2021
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH, včetně úlev v souvislosti s nouzovým stavem v ČR
 • Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani
 • Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH
 • Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu
 • Změny u vystavování daňových dokladů a vynaložení úsilí na jejich doručování, souhrnný daňový doklad
 • Nové pojetí zaokrouhlování a výpočtu daně u ceny s daní
 • Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady
 • Nové pojetí nedobytných pohledávek
 • Sazby daně a jejich změny na rok 2020 (rozšíření sazby daně 10 %)
 • Zúčtování záloh u tepla od 1. 1. 2020 a vodného a stočného od 1. 5. 2020
 • Sazby daně u vody a teplé vody
 • Sazby daně u piva
 • Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí
 • Intrakomunitární plnění v rámci EU
 • Dovoz a vývoz zboží
 • Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně
 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + tzv. „dobrá víra“
 • Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)
 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut
 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019
 • Další změny roku 2020: režim skladu uvnitř území EU, přiřazení přepravy při řetězových dodávkách v EU, zpřísnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do JČS, důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží
 • Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.
 • Výhled do roku 2021
 • Modelový příklad výpočtu daňové povinnosti za jedno zdaňovací období
 • Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů
⮟ 

Kdo kurz školí?

Ing. Jana Pilátová - auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR
Ing. Petr Kout CSc. - Daňový a ekonomický poradce, dlouholetý lektor
Ing. Roman Škaloud - specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

TOP kurzy

Nejčerstvější změny legislativy v oblasti mezd, novinky 2021
01.12.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Tomáš Smutný
Zobrazit více
Spisová a archivní služba u podnikatelských subjektů 2021, včetně GDPR
03.12.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Mgr. Linda Řezníčková
Zobrazit více

Podobné kurzy

DPH při obchodování v EU a s třetími zeměmi, aktuality 2020/21
10.11.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
Zobrazit více
DPH v tuzemsku v praxi roku 2020, včetně příkladů a problémových okruhů
26.11.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
EET - 3. a 4. vlna po novele 2020
02.12.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Květoslava Novotná
Zobrazit více
Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů
08.12.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Jana Pilátová
Zobrazit více
Ekonomické, účetní a daňové minimum pro každého - Celodenní kurz
09.12.2020
Kde: Městské Lázně - Hradec Králové, Hradec Králové
Lektor: Mgr. Veronika Bakešová
Zobrazit více

Lokalita: Kongres Hotel Lezerka - SEČ 

Kongres hotel Jezerka je moderní hotel zaměřený na firemní akce a rekreační pobyty.  Nachází se v krásné přírodní oblasti východních Čech v samém srdci CHKO Železné hory. Okolí hotelu je krásné a jako stvořené pro rekreaci, odpočinek a sportovní či kulturní aktivity.