Ekonomické, účetní a daňové minimum pro každého - Celodenní kurz

Základní informace o kurzu

09.12.2020  9:00 - 16:00
Variabilní symbol: 2020309
Kurz je v kategoriích: Daně, Účetnictví, Právo a legislativa
Adresa vzdělávacího kurzu: Městské Lázně - Aquacentrum Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové, 500 03, Královéhradecký kraj, mapa

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová - účetnictví podnikatelských subjektů, daně, účetnictví neziskových organizací, odborné semináře
Mgr. Veronika Bakešová

odborný referent rozpočtu a financování UHK, všeobecná účetní, vedení účetnictví firem, lektorská činnost.

2 000
Přihlásit se můžete zde

Cílem kurzu je objasnění základních ekonomických, účetních a daňových pojmů všem, jejichž primární náplní práce sice není účtování a sestavování daňových přiznání, přesto však ke své práci potřebují nebo chtějí získat základní přehled o souvislostech, principech a postupech v účetnictví a daních.

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí s aktuální problematikou seznámit. Tedy pro posluchače v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře. Vysvětlíme si základní principy a postupy týkající se uvedené oblasti.

Program vzdělávacího kurzu

 • Vymezení základních pojmů – fyzické x právnické osoby, účetní jednotky a jejich kategorizace, účetnictví x daňová evidence
 • Účetní výkazy a co v nich najdeme? Rozvaha, Výsledovka, Cash flow, Výkaz o změnách vlastního kapitálu
 • Základní orientace v účtové osnově, účtové třídy, účty výsledkové, rozvahové, závěrkové
 • Majetek – dlouhodobý x krátkodobý, hmotný x nehmotný, evidence majetku, odpisování, inventarizace, technické zhodnocení
 • Náklady a výnosy – daňové x nedaňové,  časové rozlišení
 • Účetní hospodářský výsledek, úprava účetního hospodářského výsledku na základ daně
 • Daň z příjmu právnických, fyzických osob – základní principy výpočtu daňové povinnosti, úpravy základu daně (odpočty, nezdanitelné částky),  slevy na dani
 • Zákon o DPH – vymezení základních pojmů, povinnost registrace, daňová tvrzení podávaná v souvislosti s DPH, náležitosti daňových dokladů, základní pravidla aplikace DPH

Kurzovné

 • 1.653 Kč bez DPH | 2.000,-Kč vč. DPH
 • 3.140 Kč bez DPH | 3.800,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.710 Kč bez DPH | 5.700,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, oběd, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

Přihlásit se na kurz

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

Cílem kurzu je objasnění základních ekonomických, účetních a daňových pojmů všem, jejichž primární náplní práce sice není účtování a sestavování daňových přiznání, přesto však ke své práci potřebují nebo chtějí získat základní přehled o souvislostech, principech a postupech v účetnictví a daních.

⮟ 

Kde se kurz koná?

Místo konání kurzu je: Městské Lázně - Aquacentrum Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové, 500 03, Královéhradecký kraj
Můžete si kurz také zobrazit na mapě: https://mapy.cz/zakladni?x=15.8288441&y=50.2144272&z=17&source=firm&id=669481
⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná 09.12.2020 9:00 - 16:00
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Standardní cena je: 2 000 Kč
 • 1.653 Kč bez DPH | 2.000,-Kč vč. DPH
 • 3.140 Kč bez DPH | 3.800,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.710 Kč bez DPH | 5.700,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, oběd, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

 • Vymezení základních pojmů – fyzické x právnické osoby, účetní jednotky a jejich kategorizace, účetnictví x daňová evidence
 • Účetní výkazy a co v nich najdeme? Rozvaha, Výsledovka, Cash flow, Výkaz o změnách vlastního kapitálu
 • Základní orientace v účtové osnově, účtové třídy, účty výsledkové, rozvahové, závěrkové
 • Majetek – dlouhodobý x krátkodobý, hmotný x nehmotný, evidence majetku, odpisování, inventarizace, technické zhodnocení
 • Náklady a výnosy – daňové x nedaňové,  časové rozlišení
 • Účetní hospodářský výsledek, úprava účetního hospodářského výsledku na základ daně
 • Daň z příjmu právnických, fyzických osob – základní principy výpočtu daňové povinnosti, úpravy základu daně (odpočty, nezdanitelné částky),  slevy na dani
 • Zákon o DPH – vymezení základních pojmů, povinnost registrace, daňová tvrzení podávaná v souvislosti s DPH, náležitosti daňových dokladů, základní pravidla aplikace DPH
⮟ 

Kdo kurz školí?

Mgr. Veronika Bakešová - odborný referent rozpočtu a financování UHK, všeobecná účetní, vedení účetnictví firem, lektorská činnost.

TOP kurzy

Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce
01.12.2020 - 03.12.2020
Kde: Kongres Hotel Jezerka ****, Seč
Lektoři: Ing. Jana Pilátová, Ing. Petr Kout CSc., Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
Nejčerstvější změny legislativy v oblasti mezd, novinky 2021
01.12.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Tomáš Smutný
Zobrazit více
Spisová a archivní služba u podnikatelských subjektů 2021, včetně GDPR
03.12.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Mgr. Linda Řezníčková
Zobrazit více

Podobné kurzy

DPH při obchodování v EU a s třetími zeměmi, aktuality 2020/21
10.11.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
Zobrazit více
DPH v tuzemsku v praxi roku 2020, včetně příkladů a problémových okruhů
26.11.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
Daňový a účetní speciál 2020, Novinky 2021 na Jezerce
01.12.2020 - 03.12.2020
Kde: Kongres Hotel Jezerka ****, Seč
Lektoři: Ing. Jana Pilátová, Ing. Petr Kout CSc., Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
EET - 3. a 4. vlna po novele 2020
02.12.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Květoslava Novotná
Zobrazit více
Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů
08.12.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Jana Pilátová
Zobrazit více