Specifika účetnictví a zdaňování neziskových organizací

Tato akce již proběhla. Jistě si ale vyberete z našich aktuálních akcí!

Základní informace o kurzu

25.11.2019  9:00 - 14:00
Variabilní symbol: 2019101
Kurz je v kategoriích: Daně, Účetnictví, Neziskový sektor
Adresa vzdělávacího kurzu: Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, 500 02, Královéhradecký kraj, Česká republika, mapa

Lektor

Ing. Daniela Burianová, LL.M. - Účetnictví, DPH, neziskové organizace
Ing. Daniela Burianová, LL.M.

auditorka, daňová poradkyně, jednatelka společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Členka sekce pro neziskové organizace KDP ČR. Zaměřuje se na poskytování daňového poradenství a auditorských služeb podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. 

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé účetní neziskových organizací, zejména spolků, o.p.s. a ústavů. Bude podán stručný přehled problematiky těchto organizací se zaměřením na odlišnosti od podnikatelských subjektů

Seminář je určen pro účetní jednotky, účtujících dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, odlišnosti neziskovek v rámci účetnictví a zpracování roční účetní závěrky 2019 od podnikatelských subjektů, inventarizace, specifika v dani z příjmu právnických osob

Program vzdělávacího kurzu

 • Vymezení neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 504/2002 Sb.
 • Dlouhodobý majetek – jeho vymezení a účtování
 • Účtování o dotacích, příspěvcích a fondech
 • Odlišnosti ve směrné účtové osnově a postupech účtování oproti podnikatelským subjektům
 • Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů
 • Fondové hospodaření
 • Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost a členění pro účely daně z příjmů
 • Účetní závěrka – rozsah, náležitosti, zveřejnění, upozornění na odlišnosti od podnikatelských subjektů
 • Specifika v dani z příjmu právnických osob u neziskových organizací
 • Další daňové povinnosti – silniční daň, daň z nemovitostí a sledování obratu pro účely povinné registrace plátce DPH
 • Výroční zpráva, vnitřní předpisy evidence skutečných majitelů

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé účetní neziskových organizací, zejména spolků, o.p.s. a ústavů. Bude podán stručný přehled problematiky těchto organizací se zaměřením na odlišnosti od podnikatelských subjektů

⮟ 

Kde se kurz koná?

Místo konání kurzu je: Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové, 500 02, Královéhradecký kraj, Česká republika
Můžete si kurz také zobrazit na mapě: https://goo.gl/maps/b9sivKp2jBvkcEEF6
⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná 25.11.2019 9:00 - 14:00
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Bohužel tento kurz již nelze objednat, prosím zkuste si vybrat z našich aktuálních kurzů.
⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

 • Vymezení neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 504/2002 Sb.
 • Dlouhodobý majetek – jeho vymezení a účtování
 • Účtování o dotacích, příspěvcích a fondech
 • Odlišnosti ve směrné účtové osnově a postupech účtování oproti podnikatelským subjektům
 • Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů
 • Fondové hospodaření
 • Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost a členění pro účely daně z příjmů
 • Účetní závěrka – rozsah, náležitosti, zveřejnění, upozornění na odlišnosti od podnikatelských subjektů
 • Specifika v dani z příjmu právnických osob u neziskových organizací
 • Další daňové povinnosti – silniční daň, daň z nemovitostí a sledování obratu pro účely povinné registrace plátce DPH
 • Výroční zpráva, vnitřní předpisy evidence skutečných majitelů
⮟ 

Kdo kurz školí?

Ing. Daniela Burianová, LL.M. - auditorka, daňová poradkyně, jednatelka společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Členka sekce pro neziskové organizace KDP ČR. Zaměřuje se na poskytování daňového poradenství a auditorských služeb podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. 

Podobné kurzy

Novela zákona o EET a související změny u DPH v roce 2020
28.02.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Tomáš Líbal
Zobrazit více
Nástup digitalizace - její dopady do účetnictví a daňové správy
03.03.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: MVDr. Milan Vodička
Zobrazit více
Mzdové účetnictví a personalistika aktuálně v roce 2020
23.03.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Vladislava Dvořáková, DiS.
Zobrazit více
Ekonomické, účetní a daňové minimum pro každého - Celodenní kurz
25.03.2020
Kde: Městské Lázně - Hradec Králové, Hradec Králové
Lektor: Mgr. Veronika Bakešová
Zobrazit více
Důchodové pojištění a ELDP 2020, aktuální problematika důchodového pojištění
06.04.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ivana Desenská,
Bc. Monika Horváthová
Zobrazit více