Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - Hotel Staré Časy, vzdělávací kurzy Pardubice, vzdělávání Pardubice, semináře Pardubice, kurzy účetnictví, účetní kurzy, kurzy daně

Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově

Tato akce již proběhla. Jistě si ale vyberete z našich aktuálních akcí!

Základní informace o kurzu

16.11.2021  9:00 - 16:00
Variabilní symbol: 2021004
Adresa vzdělávacího kurzu: Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, 530 02, Pardubický kraj, Česká Republika, mapa

Lektor

Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká. 

V průběhu semináře lektorka provede ucelený rozbor majetku z pohledu jejich daňového a účetního hlediska. 

Program vzdělávacího kurzu

 

V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat

 •         Obsahové náplni jednotlivých složek hmotného a nehmotného majetku a jejich začlenění do                struktury aktiv účetní jednotky
  • Porovnání rozdílů mezi dlouhodobým hmotným majetkem (účetní kategorie) a hmotným majetkem (daňová kategorie)
  • Porovnání rozdílů mezi dlouhodobým nehmotným majetkem (účetní kategorie) a nehmotným majetkem (daňová kategorie)
  • Zodpovězení otázek: Proč je mezi výše uvedenými položkami rozdíl? Jaké dopady z rozdílného pojetí výše uvedených položek plynou?
  • Ocenění výše uvedených položek hmotného a nehmotného majetku, a to jak z pohledu účetních předpisů, tak i zákona o daních z příjmů
  • Obsahové náplni interního předpisu (vnitropodnikové směrnici) účetní jednotky, která je pro tuto oblast majetku pro všechny účetní jednotky povinná
  • Různým způsobům pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (koupě, koupě s výhradou vlastnictví, operativní leasing versus finanční leasing nebo financování z cizích zdrojů, tzn. „na úvěr“)
  • Vliv výše uvedeného do účetnictví podnikatelů (tzn. účetní předkontace k jednotlivým výše uvedeným situacím)
  • účetním a daňovým odpisům; jejich úpravě v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů
  • dopadům rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy do účetnictví (vliv na odloženou daň) a základu daně z příjmů (vliv na daňové přiznání k dani z příjmů jak právnických, tak i fyzických osob)
  • povinnosti vytvořit interní předpis (vnitropodnikovou směrnici) upravující odpisový plán
  • definice „opravy a udržování“ a definice „technického zhodnocení“
  • inventarizaci DHM, DNM a drobného hmotného a nehmotného majetku a zaúčtování inventarizačních rozdílů
  • povinnosti vytvořit interní předpis (vnitropodnikovou směrnici) upravující tvorbu a rozpuštění opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a způsobu jejich účtování
  • rizikům, které účetní jednotce plynou v případě, že se problematikou opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku nezabývá

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká. 

⮟ 

Kde se kurz koná?

Místo konání kurzu je: Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, 530 02, Pardubický kraj, Česká Republika
Můžete si kurz také zobrazit na mapě: https://goo.gl/maps/ProCGFy9YXZbogTN7
⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná 16.11.2021 9:00 - 16:00
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Bohužel tento kurz již nelze objednat, prosím zkuste si vybrat z našich aktuálních kurzů.
⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

 

V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat

 •         Obsahové náplni jednotlivých složek hmotného a nehmotného majetku a jejich začlenění do                struktury aktiv účetní jednotky
  • Porovnání rozdílů mezi dlouhodobým hmotným majetkem (účetní kategorie) a hmotným majetkem (daňová kategorie)
  • Porovnání rozdílů mezi dlouhodobým nehmotným majetkem (účetní kategorie) a nehmotným majetkem (daňová kategorie)
  • Zodpovězení otázek: Proč je mezi výše uvedenými položkami rozdíl? Jaké dopady z rozdílného pojetí výše uvedených položek plynou?
  • Ocenění výše uvedených položek hmotného a nehmotného majetku, a to jak z pohledu účetních předpisů, tak i zákona o daních z příjmů
  • Obsahové náplni interního předpisu (vnitropodnikové směrnici) účetní jednotky, která je pro tuto oblast majetku pro všechny účetní jednotky povinná
  • Různým způsobům pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (koupě, koupě s výhradou vlastnictví, operativní leasing versus finanční leasing nebo financování z cizích zdrojů, tzn. „na úvěr“)
  • Vliv výše uvedeného do účetnictví podnikatelů (tzn. účetní předkontace k jednotlivým výše uvedeným situacím)
  • účetním a daňovým odpisům; jejich úpravě v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů
  • dopadům rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy do účetnictví (vliv na odloženou daň) a základu daně z příjmů (vliv na daňové přiznání k dani z příjmů jak právnických, tak i fyzických osob)
  • povinnosti vytvořit interní předpis (vnitropodnikovou směrnici) upravující odpisový plán
  • definice „opravy a udržování“ a definice „technického zhodnocení“
  • inventarizaci DHM, DNM a drobného hmotného a nehmotného majetku a zaúčtování inventarizačních rozdílů
  • povinnosti vytvořit interní předpis (vnitropodnikovou směrnici) upravující tvorbu a rozpuštění opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a způsobu jejich účtování
  • rizikům, které účetní jednotce plynou v případě, že se problematikou opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku nezabývá
⮟ 

Kdo kurz školí?

Ing. Jana Pilátová - auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

TOP kurzy

Marketing pro malé a střední podnikatele
15.03.2023 - 16.03.2023
Kde: AVANTI Hotel, Brno - Královo Pole
Lektoři: Ing. Kristýna Jordánová, Bc. František Jordán
Zobrazit více
Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO
20.03.2023 - 22.03.2023
Kde: Městské Lázně - Hradec Králové, Hradec Králové
Lektor: Mgr. Veronika Bakešová
Zobrazit více
Kurz účetnictví pro podnikatele - čtyřdenní intenzivní kurz
09.05.2023 - 12.05.2023
Kde: AVANTI Hotel, Brno - Královo Pole
Lektor: Lenka Šamanová
Zobrazit více
Daňový a účetní speciál jaro 2023 - RHODOS ****
24.05.2023 - 31.05.2023
Kde: Kalithea Horizon Royal hotel ****, Rhodos
Lektor: Ing. Jana Pilátová
Zobrazit více

Podobné kurzy

Marketing pro malé a střední podnikatele
15.03.2023 - 16.03.2023
Kde: AVANTI Hotel, Brno - Královo Pole
Lektoři: Ing. Kristýna Jordánová, Bc. František Jordán
Zobrazit více
Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO
20.03.2023 - 22.03.2023
Kde: Městské Lázně - Hradec Králové, Hradec Králové
Lektor: Mgr. Veronika Bakešová
Zobrazit více
Jak využít potenciál MacBooku naplno
30.03.2023
Kde: AVANTI Hotel, Brno - Královo Pole
Lektor: Bc. František Jordán
Zobrazit více
Dvoudenní Kurz DPH - obchodování v tuzemsku i v zahraniční
04.05.2023 - 05.05.2023
Kde: Wellness penzion Medličky*****, Švábov
Lektor: Ing. Roman Škaloud
Zobrazit více
Kurz účetnictví pro podnikatele - čtyřdenní intenzivní kurz
09.05.2023 - 12.05.2023
Kde: AVANTI Hotel, Brno - Královo Pole
Lektor: Lenka Šamanová
Zobrazit více
Daňový a účetní speciál jaro 2023 - RHODOS ****
24.05.2023 - 31.05.2023
Kde: Kalithea Horizon Royal hotel ****, Rhodos
Lektor: Ing. Jana Pilátová
Zobrazit více